Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 2410/GSQL-GQ1 2020 thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP kiểm tra hàng hoá

Số hiệu: 2410/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 12/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2410/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Nghị định số 74/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Trả lời công văn số 723/HQCT-NV ngày 20/4/2020 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ phản ánh vướng mắc thực hiện Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2020 của Chính phủ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP) quy định các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá, trong đó bao gồm trường hợp “p) Các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) theo quy định pháp luật”. Tuy nhiên, tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP không quy định cụ thể “loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch)” là hàng hóa nào.

Liên quan đến quy định trên, tại công văn số 859/BKHCN-TĐC ngày 27/3/2020 góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 6/9/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

“Hiện nay, do chưa có quy định của pháp luật về loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) nên vẫn phải thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP cho đến khi có quy định của pháp luật về loại hàng hóa này”.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Cần Thơ căn cứ ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ dẫn trên để thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để biết);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2410/GSQL-GQ1 ngày 12/06/2020 thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.154

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!