Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2397/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 21/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2397/TCT-DNNN
v/v: giá tính thuế TTĐB

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2005

Kính gửi:
Đồng kính gửi

- Cục thuế tỉnh Phú Yên
- Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 315 CT/QLDN ngày 23/3/2005, công văn số 682 CT/QLDN ngày 10/6/2005 và công văn số 760/TCT-TCKT ngày 12/4/2005 của Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn về việc xác định giá tính thuế TTĐB đối với sản phẩm bia Sài Gòn sản xuất tại Phú Yên; Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1, Điểm 2a và Điểm 4a, Mục I, Phần B Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 4/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB; quy định tại Điểm 2 Thông tư số 18/2005/TT-BTC ngày 8/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư số 119/2003/TT-BTC (nêu trên) thì:

Trường hợp Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Phú Yên (Cty CP bia Sài Gòn – Phú Yên) là công ty con của Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (TCT bia rượu NGK Sài Gòn), thực hiện sản xuất sản bia theo hình thức TCT bia rượu NGK Sài Gòn bán nguyên liệu và hỗ trợ kỹ thuật để Cty CP bia Sài Gòn – Phú Yên sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu bia Sài Gòn sau đó giao bán lại sản phẩm này cho TCT Bia rượu NGK Sài Gòn thì giá tính thuế TTĐB đối với sản phẩm bia Sài Gòn do Cty CP bia Sài Gòn – Phú Yên kê khai, nộp thuế tại Phú Yên là giá do TCT Bia rượu NGK Sài Gòn bán ra. Nếu Cty CP bia Sài Gòn – Phú Yên bán cho TCT bia rượu NGK Sài Gòn giá thấp dẫn đến việc kê khai nộp thuế TTĐB không đúng giá do TCT bia rượu NGK Sài Gòn bán ra hoặc thấp hơn 10% giá do Tổng công ty bán ra thì Cục thuế tỉnh Phú Yên thực hiện ấn định thuế TTĐB theo quy đinh tại Điểm 1, Mục I, Phần B Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Phú Yên, Tổng công ty Bia rượu, nước giải khát Sài Gòn và Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Phú Yên biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cty CP bia Sài Gòn – Phú Yên
- Lưu VT, DNNN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số:2397/TCT-DNNN về việc xác định giá tính thuế TTĐB đối với sản phẩm bia Sài Gòn sản xuất tại Phú Yên do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.876

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!