Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2393/TM/KH-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 25/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2393/TM/KH-ĐT
V/v Kế hoạch nhập khẩu thiết bị của Công ty Khoáng sản Bắc Kạn

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2004

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Sau khi nghiên cứu nội dung nêu tại Quyết định số 576/QĐ-UB ngày 26 tháng 4 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt danh mục máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định hình thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Tại Giấy phép đầu tư 2339/GP ngày 10 tháng 7 năm 2003 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp, mục tiêu hoạt động của hợp doanh giữa Công ty Khoáng sản Bắc Kạn với Công ty TNHH Kẽm Kim Bình (Trung Quốc) được quy định là Khai thác tận thu và tuyển luyện vàng sa khoáng..., được coi là dự án sản xuất, vì vậy, danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển... được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo Khoản 1, 2 và 3 Điều 57 Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 (Quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam), được quy định cụ thể tại phần I Phụ lục II kèm theo Nghị định dẫn trên; đối với vật tư xây dựng chỉ được miễn thuế nhập khẩu nếu trong nước chưa sản xuất được (không bao gồm các hàng hoá, vật tư nhập khẩu để dự phòng, thay thế).

2. Theo tinh thần đó, đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu và có điều chỉnh về thuế đối với một số mặt hàng nêu tại Quyết định số 576/QĐ-UB dẫn trên cho phù hợp với quy định hiện hành của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, gồm:

a. Thép đặc biệt (số thứ tự 3), Thép xích + chốt (số thứ tự 4), Bu lông + ốc chốt (số thứ tự 7): cần ghi rõ mã số thuế nhập khẩu, nếu thuộc loại trong nước đã sản xuất được theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18 tháng 9 năm 2003 Ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được...

b. Vỏ máy diezen RA 105 ZDI (số thứ tự 2): cần làm rõ mục đích sử dụng nếu để dự phòng thay thế cho vỏ máy diezen (số thứ tự 1) thì phải nộp thuế nhập khẩu.

c. Đối với Máy phát điện 12 KW (số thứ tự 5): Hiện nay, điện lưới quốc gia đã phủ kín các tỉnh trên đất liền trong cả nước. Vì vậy, nếu thiết bị này để dự phòng khi mất điện lưới quốc gia thì phải nộp thuế nhập khẩu.

d. Đối với que hàn (số thứ tự 6), cần làm rõ mục đích sử dụng, nếu cần thiết phải sử dụng trong thi công thì cần xác định số lượng được miễn thuế nhập khẩu dự trên định mức thực tế trong xây dựng, lắp đặt... Số lượng vượt định mức phải nộp thuế nhập khẩu.

Trân trọng kính báo.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2393/TM/KH-ĐT ngày 25/05/2004 ngày 25/05/2004 của Bộ Thương mại về việc kế hoạch nhập khẩu thiết bị của Công ty Khoáng sản Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.317

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!