Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2383/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng tại Chi cục HQ SB Tân Sơn Nhất

Số hiệu: 2383/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2383/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng tại Chi cụcHQ SB Tân Sơn Nhất

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1558/HQTP-NV ngày 17/05/2006 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng được hiểu như sau:

- Người vận tải (là Hãng vận tải hàng không) có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng theo hợp đồng vận tải; sau khi hàng hóa nhập khẩu đến sân bay Tân Sơn Nhất, chính Hãng vận tải đó có trách nhiệm tiếp tục vận chuyển hàng hóa đến cảng đích ghi trên vận tải đơn chính (MAWB). Vận tải đơn chính do Hãng vận tải vận chuyển hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng phát hành.

- Trường hợp các Đại lý giao nhận (Forwader) phát hành vận tải đơn phụ (HWAB) cho chủ hàng, nếu cảng đích ghi trên vận tải đơn phụ (HWAB) cũng là cảng đích ghi trên vận tải đơn chính (MAWB) thì Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất chấp thuận cho hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng.

- Thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng thực hiện theo quy định hiện hành.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất nghiên cứu kỹ nội dung trên để thực hiện đúng./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Hà Nội, HQ Đà Nẵng (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2383/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng tại Chi cục HQ SB Tân Sơn Nhất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.459
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216