Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2373/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 20/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2373/TCT-DNNN
v/v: thuế TNDN đối với sản phần mềm mua của nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2005

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội.
- Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT

Trả lời công văn số 3314/CT-QLDNNN3 ngày 13/4/2005 của Cục thuế TP. Hà Nội, công văn số 1651/FPT-FAF ngày 13/5/2005, công văn số 1665/FPT-FAF ngày 17/5/2005 của Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT v/v thu thuế nhập bản quyền với phần mềm máy tính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục II phần A, Mục I phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật ĐTNN tại Việt Nam, thì thu nhập của bên nước ngoài nhận được do bán phần mềm theo Hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập bản quyền. Đối với phần mềm nhập khẩu theo Hợp đồng thương mại thuần tuý thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này.

Căn cứ quy định trên, trường hợp năm 2004 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ FPT nhập khẩu phầm mềm theo Hợp đồng thương mại thuần tuý để bán hoặc để nâng cấp sau đó tiếp tục bán lại không phải nộp thuế thu nhập bản quyền. Nếu Công ty nhập khẩu phầm mềm của phía nước ngoài theo Hợp đồng chuyển giao công nghệ thì phải thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập bản quyền thay cho phía nước ngoài theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, DNNN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số:2373/TCT-DNNN về việc thuế nhập bản quyền với phần mềm máy tính do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.217

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!