Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 236/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu qua cửa khẩu Kà Tum do Tổng cục hải quan ban hành

Số hiệu: 236/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 236/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục Hải quan đối với hàng KD TNTX, CK

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tây Ninh

Tổng cục nhận được công văn của một số doanh nghiệp đề nghị cho phép được làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu qua cửa khẩu Kà Tum, Tổng cục có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu và Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất thì Cửa khẩu Kà Tum không thuộc cửa khẩu được làm thủ tục cho hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu. Tuy nhiên, Cửa khẩu Kà Tum được Tổng cục Hải quan cho phép thành lập tổ chức Chi cục Hải quan cửa khẩu. Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng quản lý của Hải quan, đề xuất ý kiến báo cáo Tổng cục để có cơ sở trao đổi với Bộ Thương mại nghiên cứu sửa đổi Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM nói trên của Bộ Thương mại.

Báo cáo gửi về Tổng cục trước ngày 30/01/2005.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TCHQ
- Lưu: VT (GSQL- 2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 236/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu qua cửa khẩu Kà Tum do Tổng cục hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.000
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35