Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2321/TM-XNK ngày 10/05/2004 của Bộ Thương mại về việc chuyển hàng chưa tái xuất vào tiêu thụ nội địa

Số hiệu: 2321/TM-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 10/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2321/TM-XNK
V/v chuyển hàng chưa tái xuất vào tiêu thụ nội địa

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

Trả lời công văn số 0418/XD-XNK ngày 19 tháng 3 năm 2004 và số 0773/XD-XNK ngày 5 tháng 5 năm 2004 của Tổng công ty xăng dầu về việc chuyển xăng dầu chưa tái xuất hết vào tiêu thụ nội địa, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Đồng ý Tổng công ty Xăng dầu chuyển vào tiêu thụ nội địa số xăng dầu đã tạm nhập để tái xuất theo các văn bản cho phép của Bộ Thương mại (theo Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày 5 tháng 2 năm 1999 và Quyết định bổ sung số 0556/2000/QĐ-BTM ngày 3 tháng 4 năm 2000 của Bộ Thương mại) nhưng chưa tái xuất hết, gồm:

- 1.502,881 tấn diesel đã tạm nhập theo các tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu số: 301/NK/NTX/KV3-1 ngày 6 tháng 10 năm 2003, 360 NK/NTX/KV3-1 ngày 25 tháng 11 năm 2003, số 377/NK/NTX/KV3-1 ngày 12 tháng 12 năm 2003, số 388NK/NTX/KV3-1 ngày 24 tháng 12 năm 2003 và số 387/NK/NTX/KV3-1 ngày 18 tháng 12 năm 2003.

- 213,715 tấn ma dút đã tạm nhập theo tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu số 384/NK/NTX/KV3-1 ngày 17 tháng 12 năm 2003.

- 1.478,189 tấn dầu hoả đã tạm nhập theo các tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu số 355/NK/NTX/KV3-1 ngày 25 tháng 11 năm 2003 và 389NK/NTX/KV3-1 ngày 24 tháng 12 năm 2003.

Tổng công ty Xăng dầu chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế theo Luật định trước khi chuyển số hàng trên vào tiêu thụ nội địa và thực hiện các quy định hiện hành về quản lý kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu.

Văn bản này có hiệu lực đến ngày 20 tháng 5 năm 2004.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG

Phan Thế Ruệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2321/TM-XNK ngày 10/05/2004 của Bộ Thương mại về việc chuyển hàng chưa tái xuất vào tiêu thụ nội địa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.906
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33