Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2306/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 18/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2306/TCT-DNNN
V/V: trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Kiên Giang.

Câu hỏi số 6: Doanh nghiệp vừa kinh doanh các mặt hàng tiêu thụ nội địa và các mặt hàng nông sản xuất khẩu. Để giảm thiểu khó khăn về vốn đồng thời xác định số thuế phải nộp cho từng hoạt động, doanh nghiệp đề nghị tách riêng hoạt động xuất khẩu và hoạt động nội địa. Nếu phát sinh thuế phải nộp thì doanh nghiệp nộp thuế, nếu thuế đầu vào của hoạt động xuất khẩu đủ điều kiện thì được hoàn thuế, không thực hiện bù trừ thuế GTGT phải nộp và được hoàn giữa hai hoạt động này.

(Doanh nghiệp thuộc Cục thuế tỉnh Kiên Giang)

Trả lời:

Căn cứ quy định tại điểm 1, mục I, phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:

Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ nếu trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì được xét hoàn thuế.

Trường hợp doanh nghiệp vừa kinh doanh các mặt hàng tiêu thụ nội địa vừa xuất khẩu hàng hóa, nếu có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng. Trường hợp trong tháng thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết bao gồm cả thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước thì cũng được tính vào số thuế được hoàn trong tháng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Kiên Giang biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, TTHT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2306/TCT-DNNN ngày 18/07/2005 về việc trả lời của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.765

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!