Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2239/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 06/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2239/VPCP-KTN
V/v giao thực hiện đầu tư Dự án nhiệt điện Ô Môn 3 và Ô Môn 4.

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 1290/DKVN-HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2010), ý kiến các Bộ: Công thương (công văn số 2370/BCT-NL ngày 10 tháng 3 năm 2010), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1653/BKH-KTCN ngày 15 tháng 3 năm 2010), Tài chính (công văn số 3190/BTC-ĐT ngày 16 tháng 3 năm 2010) và ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (công văn số 705/EVN-KH ngày 02 tháng 3 năm 2010) về việc xin giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện đầu tư các nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3 và Ô Môn 4, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương đàm phán các Hợp đồng mua, bán khí Lô B. Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục thực hiện các Dự án nhiệt điện Ô Môn 3 và Ô Môn 4 phù hợp với tiến độ cấp khí.

- Bộ Công thương nghiên cứu Dự án nhà máy nhiệt điện tuốc bin khí hỗn hợp Ô Môn 5, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.    

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4), MT(24b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Văn Trọng Lý  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2239/VPCP-KTN ngày 06/04/2010 giao thực hiện đầu tư Dự án nhiệt điện Ô Môn 3 và Ô Môn 4 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.341

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91