Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2202/BTC-QLG năm 2019 vướng mắc triển khai Nghị định 136/2018/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2202/BTC-QLG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 26/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2202/BTC-QLG
V/v vướng mắc triển khai Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Văn Phòng Chính phủ

Ngày 18/02/2019 Bộ Tài chính nhận được Công văn số 1189/VPCP-ĐMDN ngày 13/02/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của công ty Thẩm định giá (qua Hội Thẩm định giá Việt Nam) về vướng mắc của các thẩm định viên về giá khi tư vấn định giá đất theo quy định tại Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/5/2014 quy định về giá đất:

Điểm đ, khoản 2, Điều 20 (Điều kiện hoạt động của tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vn xác định giá đất):

2. Cá nhân chỉ được hành nghề tư vấn xác định giá đất trong tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất và phải có đủ các điều kiện sau đây:

đ) Có Thẻ thẩm định viên về giá được cấp theo quy định của pháp luật về giá hoặc có Chứng chỉ định giá bất động sản được cấp theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản hoặc Chứng chỉ định giá đất.

Theo quy định trên, cá nhân muốn hành nghề tư vấn xác định giá đất chỉ cần có 01 trong các điều kiện (Thẻ/Chứng chỉ) là đủ.

Tuy nhiên, tại Nghị định số 136/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/10/2018 sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường

Quy định tại Điều 2. Sửa đổi một số khoản tại Điều 20 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP

“2. Cá nhân chỉ được hành nghề tư vấn xác định giá đất trong tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có Chứng chỉ định giá đất được cp theo quy định của pháp luật v đất đai.

b) Có Thẻ thẩm định viên về giá hoặc Chứng ch định giá bất động sản và Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học nghiệp vụ về định giá đất theo chương trình bi dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành."

Theo quy định trên, các cá nhân đã có Thẻ thẩm định viên về giá muốn hành nghề tư vấn xác định giá đất thì bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học nghiệp vụ về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Quy định như trên làm tăng thêm điều kiện hành nghề tư vấn giá đất (tăng thêm điều kiện kinh doanh) đối với những cá nhân đã có, Thẻ thẩm định viên về giá, không phù hợp với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; đặc biệt là không phù hợp với chủ trương của Chính phủ hiện nay là cắt giảm và đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh cho các doanh nghiệp, tạo ra sự chng chéo trong các quy định pháp luật về thẩm định giá. Bởi vì trong chương trình đào tạo, bồi dưng chuyên ngành thẩm định giá đã bao gồm các nội dung về các quy định của pháp luật áp dụng trong thẩm định giá, trong đó có quy định của pháp luật về định giá đất. Bên cạnh đó hàng năm, các thẩm định viên về giá đều được cập nhật kiến thức, trong đó có cập nhật các quy định của pháp luật.

Trong quá trình dự thảo Nghị định số 136/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường, Bộ Tài chính phát hiện những bất cập trên, đã có ý kiến tham gia (Công văn số 5227/BTC-PC ngày 08/5/2018 của Bộ Tài chính), tuy nhiên đã không được cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ Tài nguyên và Môi trường) nghiên cứu, xem xét.

2. Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo lại các quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực thẩm định giá đất, định giá đất, trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 136/2018/NĐ-CP theo hướng không làm tăng thêm thủ tục cho doanh nghiệp, không làm phức tạp thêm đối với hoạt động thẩm định giá đất, định giá đất.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Văn phòng Chính phủ xem báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TM và CN VN (VCCI) (để tổng h
p kiến nghị);
- Hội Thẩm định giá Việt Nam (để biết);
- Lưu: VT,QLG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2202/BTC-QLG năm 2019 vướng mắc triển khai Nghị định 136/2018/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


103

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.200.93