Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 22/TĐC-TBTVN về việc chuẩn bị thực thi nghĩa vụ thành viên của WTO về TBT do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Số hiệu: 22/TĐC-TBTVN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Người ký: Ngô Quý Việt
Ngày ban hành: 09/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 22/TĐC-TBTVN
V/v: Chuẩn bị thực thi nghĩa vụ thành viên của WTO về TBT.

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi: Điểm TBT của các Bộ và Địa phương

Ngày 7 tháng 11 năm 2006, Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới. Đối với Hiệp định TBT, Việt Nam cam kết sẽ tuân thủ tất cả các nghĩa vụ của Hiệp định này kể từ ngày gia nhập mà không có thời gian chuyển đổi.

Trong phạm vi trách nhiệm được giao, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xin thông báo tới các Điểm TBT trong Mạng lưới TBT của Việt Nam: Kể từ ngày 11 tháng 1 năm 2007, Việt Nam chính thức thực hiện tất cả các cam kết gia nhập WTO, trong đó có cam kết đối với Hiệp định TBT nói trên. Để thực thi tốt ngay từ đầu nghĩa vụ thông báo và hỏi đáp về TBT, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị các Điểm TBT lưu ý thực hiện gấp một số công việc như sau:

1. Nghiên cứu kỹ nội dung Quyết định 09/2006/QĐ-BKHCN ngày 4 tháng 5 năm 2006 để thực hiện nghĩa vụ thông báo và hỏi đáp đúng ngay từ đầu.

2. Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá hợp quy được ban hành từ năm 2006 trở về trước; thông báo kết quả rà soát cho Văn phòng TBT Việt Nam ngay sau khi việc rà soát hoàn thành.

3. Theo dõi và tập hợp các Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2007 trong phạm vi trách nhiệm của Bộ, ngành hoặc địa phương, trong đó xác định các văn bản thuộc diện văn bản quy phạm pháp luật về kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá hợp quy.

4. Lập bảng theo dõi tiến độ xây dựng và ban hành các văn bản thuộc diện văn bản quy phạm pháp luật về kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá hợp quy (mẫu bảng theo dõi được kèm theo công văn này).

5. Căn cứ hướng dẫn tại Phụ lục 1 của Quyết định 09/2006/QĐ-BKHCN ngày 4 tháng 5 năm 2006, xác định các văn bản thuộc diện văn bản quy phạm pháp luật về kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá hợp quy ảnh hưởng tới thương mại cần phải thông báo cho WTO.

6. Thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam những văn bản nêu ở mục 5 nói trên càng sớm càng tốt song không muộn hơn thời gian đã nêu tại điểm 4 – Phụ lục 1 của Quyết định 09.

7. Đối với việc hỏi đáp, các Điểm TBT nhận được bất kỳ câu hỏi nào từ tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đều cần chủ động trả lời và thông tin cho Văn phòng TBT Việt Nam và các Điểm TBT khác biết. Trong trường hợp không có khả năng trả lời cần xác định ngay cơ quan có thể trả lời và đề nghị cơ quan đó trả lời trong thời hạn xác định; đồng thời thông tin cho Văn phòng TBT Việt Nam về nội dung của câu hỏi và những bước tiến hành xử lý để Văn phòng biết và hỗ trợ, nếu cần thiết.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị các Điểm TBT của Bộ và địa phương thực hiện tốt các hướng dẫn nêu trên; trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ ngay với Văn phòng TBT Việt Nam để được giải đáp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TBTVN.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Ngô Quý Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 22/TĐC-TBTVN về việc chuẩn bị thực thi nghĩa vụ thành viên của WTO về TBT do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.350

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81