Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 216/TCHQ-GSQL năm 2014 trả lời về thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 216/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 08/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/TCHQ-GSQL
V/v trả lời một số vướng mắc về thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn các số 4644/HQHCM-GSQL ngày 25/12/2013, số 4734/HQHCM-GSQL ngày 31/12/2013 và số 09/HQHCM-GSQL ngày 02/01/2014 của đơn vị, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về giám sát lấy mẫu hàng hóa kiểm tra chuyên ngành; Tổng cục Hải quan thống nhất với nội dung hướng dẫn tại công văn số 4644/HQHCM-GSQL của Cục Hải quan TP.HCM. Trường hợp cơ quan kiểm tra chuyên ngành tiếp nhận trách nhiệm giám sát hàng hóa (có quy chế phối hợp, có biên bản bàn giao) thì cơ quan hải quan không giám sát lấy mẫu hàng hóa.

Riêng đối với trường hợp hàng hóa được đưa về bảo quản chịu sự giám sát hải quan thì cơ quan hải quan có trách nhiệm giám sát khi lấy mẫu kiểm tra chuyên ngành, sau đó niêm phong lại theo đúng quy định tại điểm b.2.2 khoản 2 Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Về phối hợp thực hiện Thông tư số 28/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Công Thương: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật An toàn thực phẩm và Thông tư số 28/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương thì cơ quan hải quan có trách nhiệm phối hợp khi làm thủ tục hải quan như sau:

- Khi có giấy đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm, có xác nhận của  cơ quan kiểm tra cho phép đưa hàng về bảo quản, thì làm thủ tục hải quan, cho chủ hàng đưa hàng về bảo quản theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Khi có thông báo kết quả kiểm tra thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu thì thông quan hàng hóa.

3. Về xác nhận trên hệ thống thông quan điện tử đối với lô hàng phải bảo quản tại cửa khẩu chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành: Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất của đơn vị, đối với lô hàng trên thì tạm thời xác nhận lô hàng thuộc diện "đưa về bảo quản" và tại ô ghi chép khác ghi "hàng để tại cửa khẩu chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành".

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP.HCM biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (P1).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 216/TCHQ-GSQL năm 2014 trả lời về thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.421

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144