Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 28/2013/TT-BCT kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu

Số hiệu: 28/2013/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 06/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tăng cường kiểm tra ATTP hàng nhập khẩu

Từ ngày 20/12, bia, rượu, sữa chế biến, bánh kẹo và bao bì chứa các sản phẩm này sẽ phải được kiểm tra về ATTP theo quy định tại Thông tư 28/2013/TT-BCT trước khi lưu thông, tiêu thị tại Việt Nam.

Theo Thông tư 28, sẽ có 4 mức độ kiểm tra: Kiểm tra chặt, kiểm tra thông thường, kiểm tra giảm, kiểm tra giảm chỉ kiểm tra hồ sơ.

Việc kiểm tra chặt sẽ áp dụng với 3 trường hợp: sản phẩm mà lần nhập khẩu trước đó không đạt yêu cầu; được chế biến tại cơ sở thuộc khu vực ô nhiễm, có mầm bệnh nguy hiểm; có yêu cầu của Bộ Công thương.

Với các sản phẩm đã có dấu hợp quy hoặc nằm trong danh mục hàng hóa hợp chuẩn do cơ quan Việt Nam công bố sẽ được áp dụng hình thức kiểm tra giảm.

Hồ sơ đăng ký kiểm tra bao gồm Giấy đăng ký (theo mẫu) bản sao có chứng thực hợp đồng, vận đơn, hóa đơn, tờ khai nhập khẩu, giấy tiếp nhận công bố hợp quy, xác nhận công bố hợp quy.

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2013/TT-BCT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về phương thức, nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra và tổ chức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, bao gồm: rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo và bao bì chứa đựng các sản phẩm trên (sau đây gọi chung là các sản phẩm thực phẩm).

2. Các trường hợp sau đây được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu:

a) Thực phẩm mang theo người nhập cảnh để tiêu dùng cá nhân trong định mức được miễn thuế nhập khẩu;

b) Thực phẩm trong túi ngoại giao, túi lãnh sự;

c) Thực phẩm quá cảnh, chuyển khẩu;

d) Thực phẩm gửi kho ngoại quan;

đ) Thực phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu;

e) Thực phẩm là mẫu trưng bày hội chợ, triển lãm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư này trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Lô hàng sản phẩm thực phẩm là một số lượng xác định của một loại sản phẩm cùng tên, chất lượng, nguyên liệu, thời hạn sử dụng và cùng được sản xuất tại một cơ sở (sau đây gọi tắt là lô sản phẩm).

2. Lô hàng nhập khẩu: Là lượng hàng hóa nhập khẩu được đăng ký kiểm tra trong một lần.

3. Lô hàng kiểm tra: Là lượng hàng hóa cùng loại, của cùng một cơ sở sản xuất được đăng ký kiểm tra trong một lần.

4. Vi phạm qui định an toàn thực phẩm: Hàng hóa bị phát hiện có chứa tác nhân gây hại sức khỏe, tính mạng con người.

5. Tần suất lấy mẫu lô hàng: Là số lần thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm đối với các lô hàng kiểm tra nhập khẩu.

6. Chủ hàng: Là tổ chức, cá nhân sở hữu hợp pháp hàng hóa nhập khẩu.

Điều 4. Yêu cầu đối với thực phẩm nhập khẩu

Các sản phẩm thực phẩm được quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư này chỉ được phép lưu thông, tiêu thụ tại thị trường Việt Nam sau khi được cơ quan kiểm tra nhà nước cấp một trong các giấy tờ sau:

a) Thông báo thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu;

b) Thông báo thực phẩm chỉ kiểm tra hồ sơ.

Chương II

PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA

Điều 5. Phương thức kiểm tra chặt

1. Kiểm tra chặt là lấy mẫu xác suất hoặc lấy tại các điểm nghi ngờ (đủ lượng mẫu tối thiểu) để kiểm nghiệm, đánh giá toàn diện an toàn thực phẩm đối với tất cả các lô sản phẩm của cùng lô hàng thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

a) Thực phẩm được nhập từ một cơ sở chế biến ở nước ngoài và cơ quan kiểm tra được thông báo hoặc được biết là nằm trong khu vực có nguồn ô nhiễm hoặc có mầm bệnh dịch nguy hiểm có thể lây sang người;

b) Lần nhập trước đó không đạt yêu cầu nhập khẩu;

c) Có văn bản của Bộ Công Thương yêu cầu áp dụng phương thức kiểm tra chặt vì phát hiện sản phẩm đang lưu thông trên thị trường có nguy cơ gây hại sức khỏe, tính mạng con người.

2. Trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, chủ hàng phải tự bảo quản hàng hóa (tại cửa khẩu, nơi tập kết hoặc kho bảo quản) và chỉ được thông quan sau khi đã có Thông báo thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu do cơ quan kiểm tra cấp.

3. Trường hợp kiểm nghiệm mẫu của hai (02) lô hàng kiểm tra liên tiếp có kết quả đạt yêu cầu nhập khẩu thì lô hàng tiếp theo cùng loại, cùng xuất xứ được áp dụng phương thức kiểm tra thông thường quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

Điều 6. Phương thức kiểm tra thông thường

Kiểm tra thông thường là lấy mẫu xác suất (ngẫu nhiên) đủ để kiểm tra cảm quan và kiểm nghiệm một số chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng, an toàn thực phẩm đối với lô hàng không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 5, Điều 7 và Điều 8 của Thông tư này.

Điều 7. Phương thức kiểm tra giảm

Kiểm tra giảm là phương thức chỉ lấy mẫu đại diện để kiểm tra việc ghi nhãn, tính đồng nhất của lô hàng nhập khẩu (về xuất xứ, số lô) mà không phải kiểm nghiệm mẫu để đối chiếu với hồ sơ đối với một trong những trường hợp dưới đây:

1. Thực phẩm đã có dấu hợp quy.

2. Thực phẩm cùng loại, cùng xuất xứ có chất lượng ổn định qua ít nhất hai (02) lần kiểm tra liên tiếp hoặc đã được Bộ Công Thương xác nhận bằng văn bản đủ điều kiện kiểm tra giảm.

3. Thực phẩm cùng loại, cùng xuất xứ với mẫu chào hàng đã kiểm nghiệm đạt yêu cầu nhập khẩu.

4. Thực phẩm cùng loại, cùng xuất xứ và đã được kiểm tra trước khi nhập khẩu hoặc có phiếu kết quả phân tích của bên thứ ba tại nước sản xuất được cơ quan thẩm quyền của nước ký kết Điều ước quốc tế với Việt Nam thừa nhận lẫn nhau đối với hoạt động chứng nhận an toàn thực phẩm chứng nhận.

5. Thực phẩm thuộc Danh mục hàng hóa được chứng nhận mang dấu phù hợp tiêu chuẩn (dấu hợp chuẩn) của nước xuất khẩu hoặc của khối thị trường chung khu vực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thừa nhận và công bố theo từng thời kỳ.

Điều 8. Phương thức kiểm tra giảm chỉ kiểm tra hồ sơ

Kiểm tra giảm chỉ kiểm tra hồ sơ là việc chỉ nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm tra, không lấy mẫu sản phẩm. Các lô hàng thuộc diện chỉ kiểm tra hồ sơ có thể được kiểm tra đột xuất bằng phương thức khác nếu thấy có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Đối với các sản phẩm thực phẩm thuộc phương thức kiểm tra này, việc áp dụng phương thức kiểm tra thông thường hoặc kiểm tra giảm chỉ thực hiện một lần đối với số lần nhập khẩu trong vòng một (01) năm của cùng một loại hàng hóa do một chủ hàng nhập khẩu và áp dụng đối với thực phẩm thuộc một trong những trường hợp dưới đây:

1. Thực phẩm nhập khẩu đã được cơ quan có thẩm quyền của nước ký kết Điều ước quốc tế thừa nhận lẫn nhau với Việt Nam trong hoạt động chứng nhận an toàn thực phẩm xác nhận đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm.

2. Thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc nước xuất khẩu chứng nhận có hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế được phép áp dụng tại Việt Nam.

3. Các lô hàng cùng loại có cùng xuất xứ đã được kiểm tra năm (05) lần trước đó đạt yêu cầu nhập khẩu.

Chương III

THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH KIỂM TRA

Điều 9. Hồ sơ đăng ký kiểm tra

1. Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu gồm:

a) Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao có chứng thực Giấy tiếp nhận công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền được Bộ Y tế ủy quyền cấp;

c) Bản sao công chứng Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa (Contract), danh mục hàng hóa kèm theo (Packing list);

d) Bản sao có chứng thực và có xác nhận của tổ chức, cá nhân nhập khẩu: Vận đơn (Bill of Lading); hóa đơn (Invoice); tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

2. Trường hợp áp dụng phương thức kiểm tra giảm, kiểm tra giảm chỉ kiểm tra, hồ sơ đăng ký kiểm tra gồm: Bản sao có chứng thực hoặc các tài liệu liên quan chứng minh theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Thông tư này.

Điều 10. Cơ quan kiểm tra

1. Cơ quan kiểm tra là cơ sở kiểm nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định thực hiện chức năng kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (sau đây gọi là cơ quan kiểm tra).

2. Chỉ định cơ quan kiểm tra trong các trường hợp đặc biệt

Trường hợp chủ hàng thường xuyên tập kết thực phẩm nhập khẩu ở một địa điểm xa trụ sở của cơ quan kiểm tra thì chủ hàng có thể đề nghị Bộ Công Thương tạm thời chỉ định cơ quan chuyên môn cùng địa bàn với điểm tập kết thực phẩm nhập khẩu thực hiện việc kiểm tra, kiểm nghiệm thực tế lô hàng và thông báo kết quả kiểm tra tới các bên liên quan.

Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của chủ hàng, Bộ Công Thương sẽ xem xét và quyết định cơ quan chuyên môn thực hiện việc kiểm tra, kiểm nghiệm thực tế lô hàng theo quy định và thông báo cho chủ hàng bằng văn bản.

Điều 11. Quy trình kiểm tra

Thực phẩm nhập khẩu phải được lấy mẫu tại địa điểm do cơ quan kiểm tra quyết định (tại cửa khẩu, nơi tập kết hoặc trong kho bảo quản).

1. Cơ quan kiểm tra được Bộ Công Thương chỉ định có nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký kiểm tra để xác định phương thức kiểm tra phù hợp đối với từng lô hàng.

2. Tổ chức lấy mẫu tại địa điểm chủ hàng đã đăng ký để kiểm tra. Trong trường hợp chủ hàng tự ý tiêu thụ hoặc phân tán lô hàng khỏi địa điểm tập kết trước khi cơ quan kiểm tra lấy mẫu kiểm tra, Cơ quan kiểm tra gửi văn bản thông báo cho cơ quan Hải quan và Bộ Công Thương để có biện pháp thu hồi hoặc xử lý theo quy định.

3. Lập Biên bản lấy mẫu theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Biên bản kiểm tra phải có đầy đủ chữ ký của các bên liên quan và được lưu vào hồ sơ kiểm tra chung của lô hàng.

Điều 12. Nội dung kiểm tra

Cơ quan kiểm tra căn cứ vào kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm (hồ sơ đăng ký kiểm tra và thông tin của lô hàng nhập khẩu) để xác định phương thức kiểm tra cụ thể, lượng mẫu, số chỉ tiêu cần kiểm nghiệm, phương pháp thử và tiến hành kiểm tra mẫu đối với sản phẩm thực phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo quy định, gồm:

1. Nội dung ghi trong Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy với mẫu sản phẩm kiểm tra để quyết định phương thức kiểm tra theo quy định tại Chương II của Thông tư này.

2. Thời hạn sử dụng và nội dung ghi nhãn.

3. Các yêu cầu an toàn khác khi có thông tin về rủi ro hoặc được Bộ Công Thương yêu cầu bằng văn bản.

Điều 13. Căn cứ đối chiếu kết quả kiểm tra

Căn cứ để đối chiếu kết quả kiểm tra gồm:

1. Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

2. Các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam về chất lượng, an toàn thực phẩm, ghi nhãn hàng hóa.

Điều 14: Kết luận và thời hạn thực hiện kiểm tra

1. Kết luận sau khi kiểm tra

a) Trường hợp lô hàng kiểm tra đạt yêu cầu nhập khẩu theo quy định, cơ quan kiểm tra nhà nước cấp Thông báo thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu theo Phụ lục III hoặc cấp Thông báo thực phẩm chỉ kiểm tra hồ sơ theo Phụ lục IV của Thông tư này;

b) Trường hợp lô hàng kiểm tra không đạt yêu cầu nhập khẩu theo quy định, trong vòng năm (05) ngày làm việc cơ quan kiểm tra nhà nước gửi phiếu kết quả thử nghiệm và Thông báo thực phẩm không đạt yêu cầu nhập khẩu theo Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này cho chủ hàng và cơ quan Hải quan nơi hàng đến, đồng thời báo cáo Bộ Công Thương kèm theo đề xuất biện pháp xử lý lô hàng.

2. Thời hạn thực hiện

a) Cấp Giấy xác nhận lô hàng đạt yêu cầu nhập khẩu:

- Đối với các thực phẩm thuộc phương thức kiểm tra chặt: Không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày lấy được mẫu đăng ký kiểm tra cộng với thời gian thử nghiệm theo quy định của phương pháp thử;

- Đối với thực phẩm thuộc phương thức kiểm tra thông thường và kiểm tra giảm: Không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày lấy được mẫu đăng ký kiểm tra cộng với thời gian thử nghiệm theo quy định của phương pháp thử;

b) Cấp thông báo thực phẩm chỉ kiểm tra hồ sơ đối với thực phẩm thuộc phương thức kiểm tra giảm chỉ kiểm tra hồ sơ: Không quá hai (02) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký kiểm tra đầy đủ, hợp lệ;

c) Thông báo kết quả kiểm tra thuộc phương thức kiểm tra chặt và thông báo lô hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu kèm theo phiếu kết quả thử nghiệm đối với từng lô sản phẩm khi giao cho chủ hàng nhập khẩu và báo cáo về Bộ Công Thương không quá năm (05) ngày sau khi có kết quả kiểm tra.

Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của cơ quan kiểm tra đối với lô hàng kiểm tra không đạt yêu cầu nhập khẩu, Bộ Công Thương sẽ quyết định xử lý lô hàng theo quy định.

Điều 15. Phí và lệ phí kiểm tra

1. Chủ hàng có trách nhiệm nộp phí, lệ phí kiểm tra theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí;

2. Việc quản lý phí, lệ phí kiểm tra được thực hiện theo quy định hiện hành.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

Điều 16. Trách nhiệm của cơ quan kiểm tra

1. Lưu mẫu thực phẩm theo quy định đối với từng loại thực phẩm để thử nghiệm lại khi có yêu cầu. Quá thời hạn trên, cơ quan kiểm tra thông báo chủ hàng đến nhận lại mẫu hoặc lập biên bản thanh lý mẫu theo đúng quy định.

2. Tuân thủ chặt chẽ các quy định về quy trình và nguyên tắc kiểm tra, kiểm nghiệm.

3. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của chủ hàng đối với việc kiểm tra và xác nhận lô hàng đạt yêu cầu nhập khẩu do mình tiến hành trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại bằng văn bản của chủ hàng. Chịu trách nhiệm về những sai sót trong quá trình kiểm tra và xác nhận; nếu gây thiệt hại cho chủ hàng, cơ quan kiểm tra phải bồi thường theo quy định hiện hành.

4. Lưu trữ hồ sơ kiểm tra trong thời hạn ba (03) năm kể từ ngày cấp thông báo kết quả kiểm tra và xuất trình hồ sơ lưu trữ khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

5. Gửi báo cáo về Bộ Công Thương và đề xuất danh mục các thực phẩm cần được xem xét để thực hiện kiểm tra theo phương thức giảm, chỉ kiểm tra hồ sơ.

6. Báo cáo Bộ Công Thương trong các trường hợp:

a) Thay đổi, bổ sung trụ sở làm việc;

b) Tạm thời ngừng hoặc chấm dứt hoạt động.

7. Thông báo cho cơ quan Hải quan cửa khẩu về kết quả kiểm tra, các trường hợp chủ hàng đăng ký kiểm tra nhưng không xuất trình lô hàng để kiểm tra hoặc kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu nhập khẩu.

8. Cấp Giấy xác nhận đăng ký kiểm tra với nội dung “Lô hàng chờ kết quả kiểm tra” và thông báo cho cơ quan Hải quan cửa khẩu chỉ thực hiện thông quan sau khi đã có kết quả kiểm tra trong các trường hợp sau:

a) Có bằng chứng khách quan về việc lô hàng nhập khẩu xin đăng ký kiểm tra không đáp ứng các yêu cầu quy định về an toàn thực phẩm;

b) Phát hiện lô hàng cùng loại được nhập khẩu trước đó của cùng chủ hàng không đáp ứng các yêu cầu quy định về an toàn thực phẩm;

c) Hàng hóa thuộc phương thức kiểm tra chặt quy định tại khoản 1 Điều 5 của Thông tư này.

9. Giám sát việc xử lý các lô hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu và/hoặc đề nghị cơ quan y tế có thẩm quyền địa phương phối hợp giám sát việc xử lý lô hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu trên địa bàn.

Điều 17. Quyền hạn của cơ quan kiểm tra

1. Yêu cầu chủ hàng cung cấp tài liệu liên quan theo quy định tại Điều 9 của Thông tư này.

2. Được ra, vào nơi lưu giữ, bảo quản hàng hóa hoặc cho phép doanh nghiệp xuất trình nguyên lô sản phẩm tại cơ quan kiểm tra để thực hiện kiểm tra và lấy mẫu.

3. Tiến hành kiểm tra thực phẩm theo phương thức và thủ tục quy định tại Thông tư này; được quyền chủ động trong 05 (năm) lần kiểm tra chỉ (02) hai lần áp dụng phương thức kiểm tra thông thường.

Điều 18. Trách nhiệm của chủ hàng nhập khẩu

1. Trước khi làm thủ tục hải quan, chủ hàng phải nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm với cơ quan kiểm tra theo quy định tại Điều 10 của Thông tư này, nộp phí và lệ phí kiểm tra theo quy định.

2. Ngay sau khi lô hàng được phép tập kết về kho có đủ điều kiện bảo quản, chủ hàng phải chủ động xuất trình toàn bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra theo quy định để cơ quan kiểm tra thực hiện việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

3. Chỉ được phép đưa thực phẩm nhập khẩu vào sử dụng, lưu thông khi đã được cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm cấp Thông báo thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu hoặc Thông báo thực phẩm chỉ kiểm tra hồ sơ theo quy định.

4. Tự chịu trách nhiệm bảo quản hàng hóa đã được kiểm tra trong suốt thời gian chờ kết luận kiểm tra của cơ quan kiểm tra hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp lô hàng đã có kết luận không đạt yêu cầu nhập khẩu theo quy định.

5. Chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí hợp lý cho cơ quan giám sát việc xử lý các lô hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu, bao gồm cả những chi phí đối với nhân viên của cơ quan giám sát.

6. Bị xử lý theo quy định của pháp luật đối với những hành vi vi phạm các quy định tại Thông tư này.

Điều 19. Quyền hạn của chủ hàng nhập khẩu

1. Cung cấp những bằng chứng bằng văn bản và đề nghị cơ quan kiểm tra lô hàng nhập khẩu xem xét lại kết quả kiểm tra hoặc tái kiểm tra trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi nhận được Thông báo thực phẩm không đạt yêu cầu nhập khẩu. Sau khi được cơ quan kiểm tra chấp nhận:

a) Trường hợp kết quả tái kiểm tra trái với kết quả kiểm tra lần đầu, chủ hàng không phải trả chi phí cho việc tái kiểm tra;

b) Trường hợp kết quả tái kiểm tra phù hợp với kết quả kiểm tra lần đầu, chủ hàng phải chịu chi phí cho việc tái kiểm tra.

2. Chứng minh với cơ quan kiểm tra và Bộ Công Thương những kết quả phân tích mẫu đã được chứng nhận, kiểm tra tại phòng thử nghiệm đạt chuẩn và những quy định của quốc tế hoặc nước xuất khẩu cho phép lưu hành về giới hạn chất ô nhiễm được phép sử dụng trong thực phẩm.

3. Đề nghị Bộ Công Thương một trong các biện pháp xử lý những lô sản phẩm không đạt yêu cầu nhập khẩu theo quy định tại khoản 8, Điều này. Biện pháp xử lý đưa ra phải chi tiết và phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Khiếu nại và tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Đề nghị Bộ Công Thương cho phép các lô hàng được áp dụng các phương thức kiểm tra giảm sau hai (02) lần liên tiếp được cấp Thông báo thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu trong trường hợp lô hàng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 hoặc được áp dụng phương thức chỉ kiểm tra hồ sơ trong trường hợp lô hàng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này.

6. Đề nghị Bộ Công Thương cho phép được thực hiện việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm tại một cơ quan kiểm tra có trụ sở gần địa điểm thường xuyên tập kết lô hàng.

7. Đề nghị tái kiểm tra hoặc chứng minh lô hàng đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm trong trường hợp có kết quả phân tích của ít nhất hai (02) cơ quan kiểm tra khác đã được Bộ Công Thương chỉ định hoặc thừa nhận phù hợp với căn cứ để đối chiếu kết quả kiểm tra theo quy định tại Điều 13 của Thông tư này.

8. Kiến nghị với Bộ Công Thương một trong các biện pháp xử lý sau:

a) Tái chế sản phẩm: Chủ hàng phải báo cáo biện pháp tái chế, địa chỉ tái chế cho cơ quan kiểm tra và chỉ tiến hành tái chế sản phẩm khi đã có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan kiểm tra nhà nước. Sau khi tái chế, chủ hàng đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra lô hàng đã được tái chế để quyết định xử lý trong các trường hợp dưới đây:

- Trường hợp lô hàng thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu và/hoặc phải sửa nội dung ghi nhãn nếu chất lượng sản phẩm không đúng so với công bố trên nhãn, cơ quan kiểm tra phải báo cáo Bộ Công Thương để xem xét và quyết định cấp Thông báo thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu;

- Trường hợp lô hàng vẫn không đạt yêu cầu nhập khẩu, cơ quan kiểm tra sẽ thông báo với chủ hàng và đề nghị Bộ Công Thương chỉ định cơ quan giám sát việc chủ hàng hủy bỏ lô hàng hoặc chuyển không sử dụng làm thực phẩm theo quy định.

b) Chuyển không sử dụng làm thực phẩm sau khi sửa lại nội dung ghi nhãn;

c) Tái xuất: chủ hàng phải nộp chứng từ tái xuất cho cơ quan kiểm tra để hoàn tất hồ sơ;

d) Tiêu hủy: chủ hàng phải hợp đồng với cơ quan có nhiệm vụ xử lý tiêu hủy và có biên bản xác nhận đã tiêu hủy thực phẩm của cơ quan quản lý môi trường nơi tiến hành giám sát tiêu hủy về thời gian, địa điểm, phương pháp và nội dung thực hiện việc tiêu hủy đó.

Điều 20. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Khoa học và công nghệ (Bộ Công Thương) có trách nhiệm:

a) Tổ chức kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Thông tư này trên phạm vi cả nước;

b) Quyết định các biện pháp xử lý đối với các lô hàng nhập khẩu không đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm;

c) Quyết định phương thức kiểm tra đối với các lô hàng nhập khẩu: Kiểm tra giảm, chỉ kiểm tra hồ sơ trên cơ sở đề xuất của cơ quan kiểm tra hoặc đề nghị của chủ hàng;

d) Chỉ định và công bố trên trang Website Bộ Công Thương các cơ quan kiểm tra thực hiện chức năng kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

đ) Định kỳ hàng năm thực hiện kiểm tra năng lực chuyên môn của các cơ quan kiểm tra; quyết định tạm thời đình chỉ, mở rộng hoặc hạn chế thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương của các cơ quan kiểm tra do Bộ Công Thương chỉ định;

e) Tiếp nhận và đề xuất Bộ Công Thương phương án giải quyết các kiến nghị của chủ hàng, cơ quan kiểm tra theo quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan kiểm tra được Bộ Công Thương chỉ định có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương theo quy định tại Thông tư này.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2013.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân được quy định tại Điều 2 của Thông tư này cần phản ánh kịp thời về Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính Phủ (vụ KGVX, Cổng TTĐT Chính phủ);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Cục Kiểm tra VB QPPL (Bộ Tư pháp);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Công báo;
- Sở Công Thương các tỉnh, TP. trực thuộc TƯ;
- Cổng TTĐT Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

PHỤ LỤC I

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA THỰC PHẨM NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2013/TT-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Đc lp T do Hnh phúc
--------------------------

....., ngày........... tháng.......... năm 20.....

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

Kính gửi: [Tên tổ chức kiểm tra được chỉ định]..............

Tên tổ chức, cá nhân đăng ký:

Số CMTND (đối với cá nhân)…………….… nơi cấp:……….. ngày cấp:……….

Điện thoại:.................................................Fax/E-mail:

Đề nghị quý tổ chức/cơ quan kiểm tra nhà nước an toàn thực phẩm (ATTP) lô hàng nhập khẩu sau:

1. Tên hàng:...................................................Tên khoa học: ……………..............

Cơ sở sản xuất:.......................................................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................................................

2. Số lượng và loại bao bì: .....................................................................................

3. Trọng lượng tịnh: ..................................................... Trọng lượng cả bì ………..

4. Số hợp đồng hoặc số chứng từ thanh toán ........................................................

5. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu: ..............................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................

6. Nước xuất khẩu: .................................................................................................

7. Cửa khẩu xuất: ...................................................................................................

8. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu:..............................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................

9. Cửa khẩu nhập: ..................................................................................................

10. Phương tiện vận chuyển: .................................................................................

11. Mục đích sử dụng: .............................................................................................

12. Giấy phép kiểm tra hàng hóa nhập khẩu (nếu có): ............................................

13. Địa điểm kiểm tra ATTP: ....................................................................................

14. Thời gian kiểm tra ATTP: ....................................................................................

Chúng tôi xin cam kết: Bảo đảm nguyên trạng hàng hóa nhập khẩu, đưa về đúng địa điểm, đúng thời gian được đăng ký và chỉ đưa hàng hóa ra lưu thông/sử dụng sau khi được quý cơ quan/tổ chức cấp Giấy chứng nhận kiểm tra ATTP theo quy định.

 

 

Tổ chc, cá nn đăng ký

(Ký, đóng dấu, ghi rõ h tên)

 

PHỤ LỤC II

BIÊN BẢN LY MẪU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2013/TT-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN:
TỔ CHỨC KIỂM TRA:
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIÊN BẢN LY MẪU

Nơi kiểm tra : ....................................................................................................

Tôi : ...................................................................................................................

cán b cơ quan kiểm tra:...............................................................................

Với sự có mặt ca Ông/Bà :................................................................ ...............

.....................................................................................................................

Theo quy đnh của pháp luật v an toàn thc phẩm của nước Cng hòa Xã hội Ch nghĩa Việt Nam, đã tiến hành kiểm tra và ly mẫu thực phẩm sau đây:

STT

Tên hàng hóa

Khối lượng lô hàng

Số lượng

Nơi sản xut, mã số (nếu có)

Mẫu trung bình đã lấy

Số lượng

Khối lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông/ Bà .......................... ..đã nhn s lượng mẫu ghi trong biên bn này.

Biên bn này được lập thành hai bn:     - Mt do người hàng giữ.

                                                            - Mt do cán b kiểm tra giữ.

 

..............., ngày.......tháng.......năm.........

Đại diện hải quan, ga xe, hải cảng, sân bay (nếu có)

(ký n)

Ngưi có hàng

(ký n)

Cán bộ lấy mẫu

(ký n)

 

PHỤ LỤC III

TNG BÁO THỰC PHM ĐẠT YÊU CẦU NHP KHU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2013/TT-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN:
TỔ CHỨC KIỂM TRA:
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TNG BÁO THỰC PHM ĐẠT YÊU CẦU NHP KHU

Thương nhân nhập khẩu:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

S hợp đng:

 

 

Bến đến:

Thương nhân xuất khẩu:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail

Bến đi:

Mô tả hàng hóa:

Tên hàng hóa:

Ký hiệu mã:

Xuất xứ:

S lượng:

 

Khối lượng:

Số vận đơn

Ngày…. tháng….. năm…..

Giá tr hàng hóa:

 

Kết luận: THỰC PHM ĐẠT YÊU CU NHP KHU

 

 

- i nhận:
- Thương nhân nhp khu;
- Hi quan cửa khu;
- B Công Thương.

 

Đại diện của tổ chức kiểm tra

..............,ngày. tháng….. năm..

(ký tên, đóng du)

 

PHỤ LỤC IV

THÔNG BÁO THỰC PHẨM CHỈ KIỂM TRA HỒ SƠ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2013/TT-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN:
TỔ CHỨC KIỂM TRA:
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TNG BÁO THỰC PHM CH KIM TRA H SƠ

Thương nhân nhập khẩu:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail

Số hợp đồng:

 

 

Bến đến:

Thương nhân xuất khẩu (Exporter)

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail

Bến đi:

Mô tả hàng hóa:

 

Tên hàng hóa:

Ký hiệu mã:

Xuất xứ:

Số lượng:

 

Khối lượng:

Số vận đơn:

Ngày…. tháng….. năm…..

Giá trị hàng hóa:

 

Kết luận: THỰC PHM CH KIM TRA H SƠ

 

 

i nhận:
- Thương nhân nhp khu;
- Hi quan cửa khu;
- B Công Thương.

 

Đại diện của tổ chức kiểm tra

..............,ngày. tháng….. năm..

(ký tên, đóng du)

 

PHỤ LỤC V

TNG BÁO THỰC PHM KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU NHP KHU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2013/TT-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN:
TỔ CHỨC KIỂM TRA:
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TNG BÁO THỰC PHM KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU NHP KHU

Thương nhân nhập khẩu:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail

Số hợp đồng:

 

Bến đến:

Thương nhân xuất khẩu:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Bến đi:

Mô tả hàng hóa:

 

Tên hàng hóa:

Ký hiệu mã:

Xuất xứ:

Số lượng:

 

Khối lượng:

Số vận đơn:

Ngày…. tháng….. năm…..

Giá trị hàng hóa:

Địa điểm kiểm tra:

 

Thời gian kiểm tra:

 

Kết luận: THỰC PHM KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU NHP KHU

 

Phương thc kim tra:

Lý do không đt:

 

i nhận:
- Thương nhân nhp khu;
- Hi quan cửa khu;
- B Công Thương.

Đại diện của tổ chức kiểm tra

..........,ngày. tháng.. năm..

(ký tên, đóng du)

 

 

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 28/2013/TT-BCT

Hanoi, November 06, 2013

 

CIRCULAR

PROVIDING FOR STATE INSPECTION OF FOODSTUFF SAFETY FOR IMPORT FOODSTUFF UNDER THE MANAGEMENT RESPONSIBILITY OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE

THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE

Pursuant to the Decree No. 95/2012/ND-CP dated November 12, 2012, on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to Law on foodstuff safety No. 55/2010/QH12 dated July 17, 2010;

Pursuant to the Government’s Decree No. 38/2012/ND-CP dated April 25, 2012, detailing implementation of a number of Articles of Law on foodstuff safety;

The Minister of Industry and Trade promulgates Circular providing for state inspection of foodstuff safety for import foodstuff under the management responsibility of the Ministry of Industry and Trade

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope of regulation

1. This Circular stipulated methods, content, process of, procedures for inspection and organization of state inspection of foodstuff safety for import products and goods, including: Alcohols, beers, beverages, processed milk, vegetable oil, products processed from powder, starch, cakes, jam, candies and packing containing the above products (hereinafter collectively referred to as foodstuff products).

2. The following cases will be exempted from state inspection of foodstuff safety for import foodstuff:

a) Foodstuff carried together with the entry persons for individual consumption in the quotas eligible for import tax exemption;

b) Foodstuff in diplomatic bags, consular bags;

c) Foodstuff of transit, border-gate transfer;

d) Foodstuff sent into bonded warehouses;

dd) Foodstuff being trial or research samples;

e) Foodstuff being models displayed in fairs, exhibitions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular applies to organizations and individuals related to import operation of foodstuff products defined in Clause 1 Article 1 of this Circular on Vietnam’s territory. 

Article 3. Interpretation of terms

1. Lot of foodstuff products is a defined volume of a type of product with the same name, quality, raw materials, expiry date and produces at the same facility (hereinafter abbreviated to product lot).

2. Lot of import goods: Being a quantity of import goods registered for inspection once.

3. Lot of inspection goods: Being a quantity of goods of a same kind, of a production facility already registered for inspection at once.

4. Violation of regulations on foodstuff safety: Goods being detected to contain factors cause harm to human health and life.

5. Frequency of taking samples from goods lot: Being number of times to take samples to test for goods lots inspected upon import.

6. Goods owner: Being organizations or individuals owning legally imported goods.

Article 4. Requirements for imported foodstuff

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Notification of foodstuff of satisfaction of import requirements;

b) Notification of foodstuff only inspected dossier.

Chapter II

METHODS OF INSPECTION

Article 5. METHOD OF STRICT INSPECTION

1. Strict inspection means taking probability samples or taking at doubtful points (sufficient minimum quantity of samples) so as to test, assess all sides of foodstuff safety for all lots of products of a same goods lot under one of the following cases:

a) Foodstuff imported from a overseas processing facility and the inspection agencies have been notified or informed that it located in zone with polluted source or dangerous epidemic pathogens may infect to people;  

b) The previous import failed to meet the import requirements;

c) The Ministry of Industry and Trade has issue a written request for application of strict inspection method because products circulated on market are detected to have risk of causing harm to human health and life.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Case of testing samples of two (02) goods lot inspected constantly

with result of meeting the import requirements, the next goods lot of the same kind, same origin will be applied to method of normal inspection defined in Article 6 of this Circular.

Article 6. Method of normal inspection

Normal inspection means taking probability samples (random) sufficiently for organoleptic inspection and testing some targets showing quality, foodstuff safety for goods lot not belong to cases defined in Clause 1 Article 5, Article 7 and Article 8 of this Circular.

Article 7. Method of simplified inspection

Simplified inspection means method of only taking representative samples to inspect labeling, uniformity of the imported goods lot (about origin, lot number) without testing samples to compare with dossiers for one of the following cases:

1. Foodstuff affixed seal of technical-regulation conformity.

2. Foodstuff of a same kind, same origin, and with a stable quality through at least twice consecutive  inspections or already certified in writing about eligibility for the simplified inspection by the Ministry of Industry and Trade.

3. Foodstuff of a same kind, same origin as the offering sample already tested and satisfied the import requirements.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Foodstuff under List of goods certified of bearing seal of standard conformity of export country or the regional common market block which is recognized and announced by Vietnamese competent agencies according to each period.

Article 8. Method of simplified inspection by only inspecting dossier

The simplified inspection by only inspecting dossier means only receipt and inspection of dossier registering for inspection, not taking samples of  products. Goods lots under case of only inspecting dossier may be inspected irregularly by other methods if they have signs of violations of regulations of Vietnamese law on quality and foodstuff safety.

For foodstuff products under this inspection method, application of normal inspection method or simplified inspection will be performed once for number of import times within one (01) year of a same goods kind by an import owner and applicable to foodstuffs under one of the following cases:

1. The import foodstuff already certified the satisfaction of foodstuff safety requirements by competent agencies of countries signed International treaties of mutual recognition with Vietnam in activities of foodstuff safety certification.

2. Foodstuff of the production and business organizations or individuals already certified by competent agencies in Vietnam or export countries that it has system of foodstuff safety management in conformity with Vietnamese standards or foreign standards, international standards permitted to apply in Vietnam.

3. Goods lots of a same kind, same origin with those already inspected five (05) previous times and satisfied the import requirements.

Chapter III

PROCEDURES FOR AND PROCESS OF INSPECTION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A dossier of registering for state inspection of foodstuff safety for import foodstuff includes:

a) Registration for import foodstuff inspection made according to Annex I promulgated together with this Circular;

b) Authenticated copy of receipt of technical-regulation conformity announcement or certificate of announcement of conformity with regulations on foodstuff safety which is issued by the Ministry of Health or a competent agency authorized by the Ministry of Health;

c) Notarized copy of goods import contract; enclosed with list of goods (packing list);

d) Authenticated copy and certified by import organizations or individuals; Bill of lading; invoice; declaration of import goods.

2. Case of applying method of simplified inspection, simplified inspection by only inspecting dossier, a dossier of registering for inspection includes: Authenticated copies, or relevant documents to prove as prescribed in Article 7 and Article 8 of this Circular.

Article 10. Inspection agencies

1. Inspection agencies are the testing facilities which are appointed by the Minister of Industry and Trade to perform the state inspection function about foodstuff safety for import foodstuff under the management responsibility of the Ministry of Industry and Trade (hereinafter referred to as inspection agencies).

2. Appointment of inspection agencies in special cases:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Within five (05) working days after receiving suggestion of goods owner, the Ministry of Industry and Trade will consider and decide a specialized agency to conduct inspection, actual test of goods lot in accordance with regulations and notify the goods owner in writing.

Article 11. Inspection process

The import foodstuff must be taken samples at locations as decided by the inspection agencies (at border gates, places of gathering goods or in preservation warehouses).

1. The inspection agencies as appointed by the Ministry of Industry and Trade will have mission to organize the receipt, consideration of dossier of registering for inspection so as to determine method of inspection to be suitable with each goods lot.

2. To organize the taking of samples at locations where the goods owner has registered for inspection. In case where the goods owner arbitrarily sell or distribute the goods lot out from the gathering place before the inspection agency takes samples for inspection, the inspection agency will send a written notice to customs agencies and the Ministry of Industry and Trade so as to have measures of recall or handling in accordance with regulations.

3. To make record of taking samples according to Annex II promulgated together with this Circular.  The record of inspection must be sufficient signatures of concerned parties and kept in dossier of common inspection of the goods lot.

Article 12. Inspection content

The inspection agencies will, base on result of inspection and test (dossier of registering for inspection and information of the import goods lot), to determine specific method of inspection, quantity of samples, number of targets need test, method of test and conduct inspection on samples for foodstuff products which have been issued the receipt of technical-regulation conformity announcement or certificate of conformity with regulations on foodstuff safety as prescribed, including:

1. Content stated in the receipt of technical-regulation conformity announcement with the product sample for inspection in order to decide on the inspection method as prescribed in Chapter II of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Other safety requirements upon having information about risks or at request in writing of the Ministry of Industry and Trade.

Article 13. Basis to compare with the inspection result

Basis to compare with the inspection result include:

1. The receipt of technical-regulation conformity announcement or certificate of conformity with regulations on foodstuff safety.

2. Regulations, standards, national technical regulations of Vietnam about quality, foodstuff safety and labeling of goods.

Article 14. Conclusion and time limit of conducting inspection

1. Conclusion after inspection

a) If the inspected goods lot satisfies the import requirements as prescribed, the state inspection agencies will issue notification of foodstuff of satisfaction of import requirements according to Annex III or notification of foodstuff of only inspection on dossier according to Annex IV of this Circular;

b) If the inspected goods lot fails to satisfy the import requirements as prescribed, within five (05) working days, the state inspection agencies will send report of testing result and notification of foodstuff of unsatisfactory of import requirements according to Annex V promulgated together with this Circular to goods owners and customs agencies of destination of goods, concurrently report to the Ministry of Industry and Trade enclosed with proposals of measures to handle such goods lot.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Issuance of certification of goods lot of satisfaction of import requirements;

- For foodstuff under method of strict inspection: Not exceeding five (05) working days after taking samples registered for inspection, plus duration of test in accordance with regulations of test method;

- For foodstuff under method of normal inspection and simplified inspection: Not exceeding three (03) working days after taking samples registered for inspection, plus duration of test in accordance with regulations of test method;

b) Issuance of notification of foodstuff of only inspection on dossier for foodstuff under method of simplified inspection by only inspection on dossier: Not exceeding two (02) working days after receiving a full and valid dossier of registering for inspection;

c) Notification of inspection result under method of strict inspection and notification of goods lot of unsatisfactory of import requirements enclosed with report of test result for each goods lot when handing it to import goods owners and report to the Ministry of Industry and Trade will not exceed five (05) days after having result of inspection.

Within fifteen (15) working days after receiving notification of the inspection agencies for the inspected goods lots failing to satisfy the import requirements, the Ministry of Industry and Trade will decide on handling of such goods lot in accordance with regulations.

Article 15. Inspection charges and fees

1. The goods owners shall pay inspection charges and fees as prescribed by law on charges and fees;

2. Management of inspection charges and fees will comply with the current regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DUTIES AND POWERS

Article 16. Duties of inspection agencies

1. To save foodstuff samples in accordance with regulations for each kind of foodstuff for re-test as required. Pass the above time limit, the inspection agencies will notify the goods owner to receive back samples or make record of sample liquidation in accordance with regulations.

2. To strictly observe regulations on process and principles in inspection and testing.

3. To receive and settle complaints of the goods owners in respect to inspection and confirmation of goods lots satisfying the import requirements which are conducted by them within five (05) working days after receiving complaints in writing of the goods owners. To bear responsibility for errors during the course of inspection and confirmation, if cause damage to the goods owners, the inspection agencies must pay compensation in accordance with current regulations.

4. To keep dossiers of inspection within three (03) years from the day of issuing notification of inspection result and to produce the archived dossier at the request of competent agencies.

5. To send report to the Ministry of Industry and Trade and propose list of foodstuffs which need to be considered to conduct inspection under the simplified method, only inspection on dossier.

6. To report to the Ministry of Industry and Trade in cases:

a) Changing, supplementing head office;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. To notify customs agencies at border gates about result of inspection, in case where the goods owners have registered for inspection but failed to produce the goods lot for inspection or result of inspection failed to satisfy the import requirements.

8. To issue the confirmation of inspection registration with content “The goods lot pending the inspection result” and notify customs agencies at border gates to only conduct the customs clearance after having had inspection result in the following cases:

a) There are objective evidences that the import goods lot applying for inspection registration fail to satisfy requirements prescribed on foodstuff safety;

b) Detecting that the goods lot of the same kind and already imported before that of the same goods owner fails to satisfy requirements prescribed on foodstuff safety;

c) Goods under method of strict inspection defined in Clause 1 Article 5 of this Circular.

9. To supervise the handling of goods lot which fail to satisfy import requirements and/or suggest the local competent health agencies to coordinate in supervision over handling of goods lot which fail to satisfy import requirements in their localities.

Article 17. Powers of inspection agencies

1. To request the goods owners for providing relevant documents as prescribed in Article 9 of this Circular.

2. To be entitled to go out and in places of goods preservation and storage or allow enterprises to present whole product batch at the inspection agencies so as to conduct inspection and collection of samples.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 18. Responsibilities of import goods owners

1. Before doing the customs procedures, the goods owners must submit dossier of registering for state inspection about foodstuff safety with inspection agencies as prescribed in Article 10 of this Circular, pay the inspection charges and fees in accordance with regulations.

2. As soon as the goods lot is allowed to gather in warehouse eligible for preservation, the goods owners must take initiative in producing all dossiers of registering for inspection as prescribed for inspection agencies to conduct state inspection about foodstuff safety.

3. To be allowed putting the import foodstuff into use and circulation only after the state inspection agencies of foodstuff safety issued the notification of foodstuff of satisfaction of import requirements or notification of foodstuff of only inspection on dossier in accordance with regulations.

4. To take responsibility for preservation of goods inspected during time of waiting for inspection conclusion of the inspection agencies or decision of competent agencies for case of goods lot which has conclusion of failing to satisfy import requirements in accordance with regulations.

5. To take responsibility for paying all rational cost to agencies supervising the handling of goods lots failing to satisfy the import requirements, including costs for staff of the supervision agencies. 

6. To be handled as prescribed by law for violations of regulations in this Circular. 

Article 19. Powers of import goods owners

1. To provide evidences in writing and suggest the agencies inspecting the import goods lot to re-consider result of inspection or re-inspect within ten (10) days, after receiving notification of foodstuff failing to satisfy the import requirements. After being accepted by the inspection agencies:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) If the result of re-inspection is suitable with the initial inspection result, the goods owner must bear the costs for re-inspection;

2. To prove with the inspection agencies and the Ministry of Industry and Trade about results of analyzing samples already certified, tested at laboratory satisfying the standards and regulations of international organizations or export countries where allow circulation about limitation of polluted substances allowed using in foodstuff.

3. To suggest the Ministry of Industry and Trade about one of measures to handle goods lots failing to satisfy the import requirements as prescribed in Clause 8 of this Article.  The handling measures put out must be detailed and conformable with regulations of law.

4. To make complaints and denunciation as prescribed by law on complaints, denunciation.

5. To suggest the Ministry of Industry and Trade to allow goods lots to be applied methods of simplified inspection after consecutive twice (2) of being issued notification of foodstuff satisfying the import requirements in case where the goods lot is eligible as prescribed in Article 7 or be applied method of only inspection on dossier in case where the goods lot is eligible as prescribed in Article 8 of this Circular.

6. To suggest the Ministry of Industry and Trade to allow conducting state inspection of foodstuff safety at an inspection agency of which head office is located near place of regularly gathering the goods lots.

7. To suggest the re-inspection or prove that the goods lot has satisfied requirements of foodstuff safety in case there are analysis results of at least two (02) other inspection agencies already appointed or recognized by the Ministry of Industry and Trade which are conformable with basis to compare the inspection result as prescribed in Article 13 of this Circular.

8. To propose with the Ministry of Industry and Trade about one of measures of handling as follows:

a) Reprocess of products: The goods owners must report measures to reprocess, address of reprocess to the inspection agencies and only conduct reprocess of products after having the consent in writing of state inspection agencies.  After reprocessing, the goods owners may suggest the inspection agencies to inspect the reprocessed goods lot, so as to decide on handling in the following cases:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- In case where the goods lot still fails to satisfy the import requirements, the inspection agencies will notify the goods owner and suggest the Ministry of Industry and Trade to appoint an agency to supervise the destruction of the goods lot of the goods owners or change not using as foodstuff in accordance with regulations.

b) Change not use as foodstuff after modifying content of label;

c) Re-export: the goods owner must file re-export documents to inspection agencies for completing dossier;

d) Destruction: the goods owners must contract with agencies with mission of handling by destruction and have record to certify that foodstuff has been destroyed made by agencies of environmental management where supervise destruction about time, location, method and content of such destruction.

Article 20. Organization of implementation

1. The Department of Science and Technology (under the Ministry of Industry and Trade) shall:

a) To inspect, sum up reports on situation of implementation of this Circular nationwide;

b) To decide on the handling measures for import goods lots failing to satisfy requirements on foodstuff safety;

c) To decide on inspection methods for the import goods lots: Simplified inspection, only inspection on dossier on the basis of proposals of the inspection agencies or suggestions of the goods owners;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Periodically, conduct inspection on specialized capability of the inspection agencies; decide on temporary suspension, expansion or limitation of conducting mission of state inspection on foodstuff safety for the import foodstuff under the management responsibility of the Ministry of Industry and Trade, of the  inspection agencies already appointed by the Ministry of Industry and Trade;

e) To receive and propose the Ministry of Industry and Trade for plan to settle comments of goods owners, inspection agencies as prescribed by law.

2. The inspection agencies as appointed by the Ministry of Industry and Trade shall organize implementation of state inspection on foodstuff safety for the import foodstuff under the management responsibility of the Ministry of Industry and Trade as prescribed in this Circular.

Chapter V

PROVISIONS OF IMPLEMENTATION

Article 21. Effect

1. This Circular takes effect on December 20, 2013.

2. In the course of implementation, if there is any arising problem, agencies, organizations and individuals defined in Article 2 of this Circular should report timely to the Ministry of Industry and Trade for consideration and settlement.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

FOR THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE
DEPUTY MINISTER
 


 
Nguyen Cam Tu

 

The enclosed annexes are not translated into English herein.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 28/2013/TT-BCT ngày 06/11/2013 quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


35.448

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!