Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2152/TM-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 20/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2152/TM-CNTT
V/v thống nhất dùng bộ ký tự chữ Viết theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Thương mại

Thực hiện Quyết định số 72/2002/QĐ-TTg ngày 10/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước; căn cứ hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Quyết định nói trên của Thủ tướng Chính phủ.

2. Kinh phí cho việc tổ chức thực hiện chuyển đổi, các cơ quan đơn vị tính toán và triển khai theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, tại công văn số 11053/TC/HCSN ngày 11/10/2002.

3. Giao Ban CNTT và TMĐT làm đầu mối hướng dẫn thực hiện, bao gồm cung cấp công cụ chuyển đổi và Phần mềm dùng chung cơ bản hỗ trợ xử lý chữ Việt Unicode, theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001. Tổng hợp tình hình kết quả triển khai, báo cáo Bộ và các cơ quan chức năng của Nhà nước.

4. Đỗi với các cơ quan và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, việc chuyển đổi các văn bản và cơ sở dữ liệu sang bộ mã các ký tự chữ Việt, do các cơ quan và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ tự chịu trách nhiệm thực hiện, dựa vào nguồn kinh phí chi thường xuyên hàng năm.

5. Đỗi với các Vụ, Văn phòng, Ban thuộc cơ quan Bộ và các thương vụ tại nước ngoài, giao Ban CNTT và TMĐT tính toán kinh phí và xây dựng phương án tổ chức thực hiện, báo cáo Bộ quyết định.

6. Đối với doanh nghiệp trực thuộc Bộ, việc chuyển đổi các văn bản và cơ sở dữ liệu sang bộ mã các ký tự chữ Việt, do các doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm thực hiện; chi phí được tính vào giá thành sản phẩm.

7. Các cơ quan đơn vị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả triển khai về Bộ (Ban CNTT và TMĐT). Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với Ban CNTT và TMĐT để được giải đáp hướng dẫn./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2152/TM-CNTT ngày 20/05/2003 ngày 20/05/2003 của Bộ Thương mại về việc thống nhất dùng bộ ký tự chữ Viết theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.639
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251