Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2126/TM-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 27/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2126/TM-XNK
V/v hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu năm 2004

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty Vận tải và Thuê tầu biển Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu;
Căn cứ Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu số 10/TM-GPXD ngày 26 tháng 4 năm 2004 Bộ Thương mại cấp cho Công ty Vận tải và Thuê tầu biển Việt Nam;
Căn cứ tổng nhu cầu định hướng về nhập khẩu xăng dầu của cả nước và nhu cầu, khả năng kinh doanh nhập khẩu xăng dầu của doanh nghiệp, Bộ Thương mại giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu năm 2004 cho Công ty Vận tải và Thuê tầu biển Việt Nam 55.000m3 diesel và 15.000 tấn ma dút để cung ứng cho đội tầu của ngành hàng hải Việt Nam.
Bộ Thương mại yêu cầu Công ty Vận tải và Thuê tầu biển Việt Nam tổ chức kinh doanh xăng dầu đúng phạm vi quy định tại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu số 10/GPXD ngày 26 tháng 4 năm 2004, không bán xăng dầu cho các đối tượng khác và thực hiện các quy định sau đây:

- Không được nhập khẩu thấp hơn hạn mức tối thiểu được giao, kể cả số lượng và cơ cấu.

- Tính toán tiến độ nhập khẩu để bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho đối tượng quy định về số lượng, cơ cấu và thường xuyên bảo đảm số lượng, cơ cấu xăng đầu dự trữ lưu thông bằng 15 ngày cung ứng theo hạn mức nhập khẩu tối thiểu được Bộ Thương mại giao.

- Công ty được phép kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu để cung ứng cho tầu biển nước ngoài cập cảng Việt Nam và tầu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế. Việc tổ chức kinh doanh tạm nhập tái xuất thực hiện theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1752/2003/QĐ-BTM ngày 15 tháng 12 năm 2003 của Bộ Thương mại. Số lượng xăng dầu tạm nhập để tái xuất không tính vào hạn mức nhập khẩu tối thiểu được giao tại văn bản này.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện nhập khẩu xăng dầu hàng tháng và luỹ kế đến kỳ thực hiện: tách riêng theo từng chủng loại và mục đích sử dụng (tự doanh, tạm nhập tái xuất). Báo cáo gửi về Bộ Thương mại, chậm nhất là ngày 10 của tháng tiếp theo.

Văn bản này có giá trị thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2004.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2126/TM-XNK ngày 27/04/2004 ngày 27/04/2004 của Bộ Thương mại về việc hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu năm 2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.237

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113