Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2124/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các biểu thuế quan ưu đãi đặc biệt với ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác khác

Số hiệu: 2124/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 29/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2124/TTG-QHQT
V/v: ban hành các biểu thuế quan ưu đãi đặc biệt với ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác khác

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:  Bộ Tài chính

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (tờ trình số 110/TTr-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2005) về ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CEPT giai đoạn 2006-2013, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 (điểm b khoản 1 điều 11; khoản 4 điều 27) quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 trở đi, việc quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu hàng năm của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt với các đối tác khác thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- TTCP, các Phó Thủ tướng
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- Ban Kinh tế TW;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, Tổ NCKTĐN, Ban XDPL, các Vụ: CN, NN, KTTH, TH;
- Lưu : VT, QHQT(2b)

THỦ TƯỚNG
 Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2124/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các biểu thuế quan ưu đãi đặc biệt với ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác khác

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.552
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228