Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2056/TM-XNK ngày 20/11/2002 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu hàng mẫu để trưng bầy

Số hiệu: 2056/TM-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 20/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2056/TM-XNK
V/v nhập khẩu hàng mẫu để trưng bày

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi:

Baker & McKenzie - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Trả lời thư đề ngày 09/10/2002 của Chi nhánh Baker & McKenzie tại TP Hồ Chí Minh về việc nhập khẩu hàng mẫu để trưng bày tại phòng trưng bày của Văn phòng đại diện, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Điều 203, Luật Thương mại qui định thương nhân nước ngoài được quyền đưa hàng hoá vào Việt Nam để trưng bày và giới thiệu tại các hội chợ và triển lãm thương mại, không đề cập đến khả năng thương nhân nước ngoài được mở phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại Việt Nam (một trong những hình thức trưng bày giới thiệu qui định tại Điều 199).

2. Tuy nhiên, Điều 45 và Điều 198 Luật Thương mại qui định trưng bày giới thiệu hàng hoá là hành vi thương mại. Điều 5 Luật Thương mại qui định việc thực hiện một hay nhiều hành vi thương mại được coi là hoạt động thương mại. Theo các qui định có liên quan của Luật Thương mại và Nghị định số 45/2000/NĐ-CP ngày 06/9/2000 của Chính phủ qui định về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài và của doanh nghiệp du lịch nước ngoài không được quyền hoạt động thương mại tại Việt Nam. Với những căn cứ này, Bộ Thương mại không có đủ cơ sở pháp lý để cho phép Văn phòng đại diện của Pillow Kingdom được mở phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm tại Việt Nam.

3. Để trưng bày giới thiệu hàng hoá tại Việt Nam, thương nhân nước ngoài có thể thuê thương nhân Việt Nam thực hiện theo qui định tại khoản 2, Điều 203 Luật Thương mại. Trong trường hợp đó, các vấn đề mà Chi nhán Baker & McKenzie nêu sẽ được xem xét xử lý theo pháp luật áp dụng cho thương nhân Việt Nam.

Bộ Thương mại đánh giá cao vấn đề mà Chi nhánh Baker & McKenzie nêu. Để hoàn thiện môi trường thể chế, tạo thuận lợi cho hoạt động xúc tiến và kinh doanh, vấn đề này sẽ được xem xét trong quá trình sửa đổi Luật Thương mại và các văn bản có liên quan.

Vấn đề mà Chi nhánh Baker & McKenzie nêu là vấn đề khó, đòi hỏi phải tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia nên việc trả lời có phần chậm trễ. Bộ Thương mại rất mong nhận được sự thông cảm của Chi nhánh Baker & McKenzie và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác và ủng hộ của Chi nhánh trong thời gian tới.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2056/TM-XNK ngày 20/11/2002 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu hàng mẫu để trưng bầy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.453
DMCA.com Protection Status