Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2041/VPCP-KTN về Đề án điều chỉnh chính sách nông nghiệp sau khi Việt Nam gia nhập WTO do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2041/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 30/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2041/VPCP-KTN
V/v Đề án điều chỉnh chính sách nông nghiệp sau khi Việt Nam gia nhập WTO  

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công thương;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9709/TTr-BKH ngày 18 tháng 12 năm 2009), ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 219/BNN-QHQT ngày 21 tháng 01 năm 2010), Công thương (công văn số 1249/BCT-ĐB ngày 29 tháng 01 năm 2010), Tài chính (công văn số 1275/BTC-CST ngày 28 tháng 01 năm 2010), Khoa học và Công nghệ (công văn số 106/BKHCN-CNN ngày 20 tháng 01 năm 2010), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 334/BTNMT-KH ngày 02 tháng 02 năm 2010) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 882/NHNN-HTQT ngày 01 tháng 2 năm 2010), về Đề án điều chỉnh chính sách nông nghiệp sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành tại các công văn nêu trên hoàn chỉnh đề án để bổ sung vào báo cáo đánh giá tác động kinh tế Việt Nam sau 3 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trình Thủ tướng Chính phủ.  

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Văn Trọng Lý  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2041/VPCP-KTN về Đề án điều chỉnh chính sách nông nghiệp sau khi Việt Nam gia nhập WTO do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.054
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.206.217