Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2008TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2008TCT/PCCS

V/v: thuế suất thuế GTGT một số mặt hàng

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Cục Thuế Tỉnh Thanh Hóa
- Cục Thuế Tỉnh Kiên Giang

Câu hỏi số 14: Thuế suất thuế GTGT sản phẩm nước mắm, gạch, ngói, gỗ và một số mặt hàng khác 10% là quá cao vì hầu hết hàng hóa, dịch vụ đầu vào để sản xuất những sản phẩm này mua của ngư dân, cá nhân không có hóa đơn và hầu như không được khấu trừ.

Kiến nghị giảm mức thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng nước mắm xuống còn 5%.

- Theo ý kiến của doanh nghiệp thuế suất một số ngành nghề đang áp dụng hiện tại là cao. Đề nghị:

Giảm thuế suất thuế GTGT nghề photocopy từ 10% xuống mức 5%

Giảm thuế suất thuế GTGT sản xuất gạch từ 10% xuống mức 5%

Giảm thuế suất thuế GTGT bia hơi nội địa từ 10% xuống 5%

Trả lời: Thuế GTGT là loại thuế gián thu do người tiêu dùng chịu, doanh nghiệp chỉ là người nộp thay vào ngân sách nhà nước. theo quy định tại Điểm 3 Điều 8 Luật thuế GTGT số 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997, thì các mặt hàng nước mắm, gạch, ngói, gỗ… hoặc ngành nghề dịch vụ photocopy… áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. Trong thời gian tới, theo kế hoạch cải cách hệ thống chính sách đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ quy định (Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 6/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình cải cách hệ thống thuế đến 2010) Luật thuế GTGT sẽ được sửa đổi với định hướng áp dụng thống nhất một mức thuế suất GTGT đối với các loại hàng hóa, dịch vụ.

Vì vậy việc điều chỉnh thuế suất thuế GTGT đối với một số mặt hàng như đề nghị của các doanh nghiệp, sẽ được thực hiện theo định hướng chung nêu trên.

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VP(HC); PCCS (2b)

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2008 TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT và một số mặt hàng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.257

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.82.142