Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1980/BNN-NTTS về ý kiến kết luận của Bộ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá Tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại phiên họp thứ I của Ban Chỉ đạo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1980/BNN-NTTS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 08/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1980/BNN-NTTS
V/v: Ý kiến kết luận của Bộ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá Tra vùng ĐBSCL tại phiên họp thứ I của Ban Chỉ đạo

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

UBND các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long;
Các thành viên Ban chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá Tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

 

Thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá Tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 23 tháng 6 năm 2009 tại Thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị ra mắt và họp phiên thứ nhất Ban Chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng ĐBSCL, với sự tham gia và chủ trì của Bộ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo Cao Đức Phát và các thành viên của Ban chỉ đạo.

Hội nghị đã nghe các báo cáo:

- Đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ cá tra 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2009;

- Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

- Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2009

- Các ý kiến của các đại biểu;

Ban Chỉ đạo đã thống nhất với kết luận của Bộ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo với những nội dung sau:

1. Việc thành lập Ban Chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tới sự phát triển ngành sản xuất cá tra, đời sống của nhân dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ban Chỉ đạo phải hoạt động có trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban hoạt động theo cơ chế tập thể, các thành viên đại diện cho các Bộ ngành, Hiệp hội và địa phương giải quyết công việc theo thẩm quyền và căn cứ vào kết luận đã được đa số thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất.

Ban chỉ đạo có quy chế hoạt động riêng. Để chính thức ban hành, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo cho ý kiến trước ngày 20/7/2009 về dự thảo quy chế đã tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp ngày 23/6/2009.

2. Để giúp việc cho các thành viên Ban Chỉ đạo:

- Thành lập Tổ giúp việc gồm các chuyên viên giúp việc cho các thành viên Ban Chỉ đạo, do đồng chí Vũ Văn Dũng, Quyền Cục trưởng Cục Nuôi trồng thuỷ sản, thành viên Ban Chỉ đạo làm Tổ trưởng.

- Thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Cục Nuôi trồng thuỷ sản- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 10 Nguyễn Công Hoan quận Ba Đình, Hà Nội, do đồng chí Vũ Văn Dũng làm Chánh Văn phòng.

3. Xúc tiến lập Hiệp hội cá tra - tổ chức nghề nghiệp xã hội. Giao đồng chí Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Huỳnh Thế Năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo.

4. Về kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2009.

4.1. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước:

- Duy trì hoạt động Ban điều hành xuất khẩu cá tra, rà soát điều chỉnh cơ chế hoạt động (nếu cần) cho phù hợp; ưu tiên tiêu thụ sản phẩm các doanh nghiệp còn tồn kho lớn; đảm bảo công bằng giữa các địa phương.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Bộ Công Thương, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam:

+ Theo dõi sát sao thị trường Mỹ, có kế hoạch hoạt động phù hợp để duy trì xuất khẩu vào thị trường này cả trước mắt và lâu dài.

+ Tổ chức tốt công tác thông tin về cá tra sang các thị trường, phản bác các thông tin sai lệch về cá tra Việt Nam, lưu ý các thị trường Tây Ban Nha, Trung Đông, Italia và Mỹ.

+ Tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến thương mại.

4.2. Về sản xuất và chế biến cá Tra

- Các địa phương rà soát cụ thể hoá quy hoạch phát triển cá Tra ở cấp tỉnh, huyện, xã; phấn đấu hoàn thành trong năm 2009. Trên cơ sở đó lập các dự án ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi cá tra để đầu tư từ năm 2010.

- Các địa phương triển khai việc đăng ký hộ nuôi cá Tra theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phấn đấu xong trước 30/9/2009.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm xây dựng ban hành quy định về điều kiện nuôi cá tra và một số tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với các địa phương:

+ Đẩy mạnh phổ biến các quy trình nuôi cá tra có hiệu quả cao, đảm bảo yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó có hệ thống SQF.

+ Tăng cường kiểm tra chất lượng giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, các cơ sở chế biến, kiểm soát tình trạng môi trường vùng nuôi cá tra; để nâng cao chất lượng giống các địa phương có chính sách hỗ trợ thay thế đàn cá bố mẹ.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam, Hội Nghề cá Việt Nam và các địa phương xây dựng hệ thống thống kê sản xuất, thông tin thị trường.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo xem xét tạo điều kiện thuận lợi cho người nuôi cá tra vay vốn theo chương trình kích cầu của Chính phủ.

- Các địa phương thống kê lượng tồn kho, sản lượng chế biến, lượng cá tới lứa phải tiêu thụ cần hỗ trợ thu mua báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Thủ tướng trước ngày 20/7/2009.

4.3. Trưởng Ban Chỉ đạo có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ cá tra, kết quả cuộc họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo và kiến nghị:

- Có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tạm trữ sản phẩm đã chế biến tồn kho cũng như tiếp tục thu mua chế biến cá tra đến kỳ thu hoạch.

- Chỉ đạo Bộ Tài chính xem xét đề nghị của các địa phương về việc miễm giảm thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu và thức ăn nhập khẩu.

Vậy xin thông báo để các đồng chí biết phối hợp chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ trưởng, Thứ trưởng Vũ Văn Tám, Lương Lê Phương
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND tỉnh, thành vùng ĐBSCL;
- Các Cục : NTTS, ,CBTMNLSTS&NM, QLCL NLSN&TS, Thú y ;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

 

 

 

- Hiệp hội VASEP, Hội Nghề cá Việt Nam;
- Lưu : VT, NTTS, VPBCĐ (3).

BỘ TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT & TIÊU THỤ CÁ TRA VÙNG ĐBSCL




Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1980/BNN-NTTS về ý kiến kết luận của Bộ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá Tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại phiên họp thứ I của Ban Chỉ đạo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.752

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183