Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 196/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 09/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 196/VPCP-KTTH
V/v dự án Chợ đầu mối chuyên doanh lúa gạo tại Cần Thơ

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư ,Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;
- Tổng công ty Lương thực miền Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 83/BCT-TTTN ngày 08 tháng 10 năm 2008 báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án Chợ đầu mối chuyên doanh lúa gạo tại huyện Thốt Nốt - thành phố Cần Thơ, đề nghị của Tổng công ty Lương thực miền Nam tại văn bản số 2842/TCT-KTXDCB ngày 03 tháng 12 năm 2008 về việc xin tiếp nhận dự án Chợ đầu mối chuyên doanh lúa gạo tại Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện sớm đưa dự án Chợ đầu mối chuyên doanh lúa gạo tại Cần Thơ vào hoạt động.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ xem xét, chấp thuận kiến nghị của Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc tiếp tục triển khai dự án nếu Tổng công ty đáp ứng đủ điều kiện thực hiện dự án.

3. Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của thành phố Cần Thơ trong quá trình triển khai dự án Chợ đầu mối chuyên doanh lúa gạo tại Cần Thơ; trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP,các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, TKBT, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 196/VPCP-KTTH ngày 09/01/2009 về dự án Chợ đầu mối chuyên doanh lúa gạo tại Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.437

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!