Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1955TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1955TCHQ/KTTT
V/v:hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi:

Công ty SHOWPLA VIETNAM Co.Ltd
(Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 188/CV-XNK ngày 19/4/2005 của Công ty SHOWPLA Việt Nam đề nghị hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất vỏ nhựa ti vi bán cho Công ty Sony Việt Nam để xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty tại công văn nêu trên, Công ty gửi toàn bộ hồ sơ kèm theo công văn tuy nhiên Tổng cục Hải quan chỉ nhận được công văn của Công ty (không có hồ sơ kèm theo). Để có cơ sở xem xét giải quyết đề nghị của Công ty, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty gửi bổ sung toàn bộ hồ sơ của các lô hàng đề nghị xét hoàn thuế theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Quyết định số 1490 TCHQ/QĐ/KTTT ngày 18/11/2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình xét miễn thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. (Toàn bộ hồ sơ nếu là bản photocopy phải đóng dấu sao y bản chính và có chữ ký của người có thẩm quyền của Công ty).

Hồ sơ bổ sung gửi về Vụ Kiểm tra thu thuế XNK - Tổng cục Hải quan, địa chỉ: 162 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Showpla Việt Nam biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu VP (2), KTTT (3
)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1955 TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.551

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!