Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1921/QLCL-CL1 về chứng nhận lô hàng cá tra xuất khẩu sử dụng tên thương mại “basa” do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 1921/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 12/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1921/QLCL-CL1
V/v: chứng nhận lô hàng cá tra xuất khẩu sử dụng tên thương mại “basa”

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu;
- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng.

 

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận chất lượng cho lô hàng cá tra (Pangasius hypophthalmus) xuất khẩu có sử dụng tên thương mại “basa”. Về việc này, Cục có ý kiến như sau:

Ngày 04/1/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-BNN quy định về ghi nhãn, mạ băng và sử dụng phụ gia thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá đông lạnh. Tiếp đó, Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và thú y thủy sản (nay là Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) có các công văn số 272/CLTY-CL ngày 31/01/2008 và 424/QLCL-CL1 ngày 24/4/2008 hướng dẫn cụ thể việc ghi nhãn và cấp chứng nhận chất lượng cho lô hàng cá tra, basa xuất khẩu, kèm theo danh mục tên khoa học, tên thương mại cá tra, basa của một số quốc gia và tổ chức trên thế giới.

Để thực hiện đúng Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, Quyết định số 01/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời tuân thủ quy định của nước nhập khẩu, phù hợp với thông lệ quốc tế, và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp, Cục yêu cầu:

1. Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng:

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra, cấp chứng nhận chất lượng các lô hàng cá tra xuất khẩu có sử dụng tên thương mại “basa” theo hướng dẫn tại các công văn nêu trên của Cục từ nay đến hết ngày 31/12/2010.

- Sau ngày 31/12/2010, các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng thực hiện kiểm tra, chứng nhận chất lượng các lô hàng cá tra (Pangasius hypophthalmus) xuất khẩu có sử dụng tên thương mại “basa” theo quy định của thị trường nhập khẩu; hoặc theo Danh mục tên thương mại, tên khoa học các loài thủy sản do Trung tâm thủy sản thế giới (WorldFish Center), Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), Ủy ban Châu Âu (EC) và nhiều tổ chức quốc tế phối hợp xây dựng (tại trang web: http://www.fishbase.org).

(Danh mục tên khoa học, tên thương mại cá tra theo quy định của các thị trường nhập khẩu đang được Cục rà soát, cập nhật và sẽ thông báo tới các đơn vị).

2. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu:

- Nghiêm túc tuân thủ các quy định về ghi nhãn và tên khoa học, tên thương mại cá tra khi đăng ký kiểm tra thủy sản xuất khẩu.

- Chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu đề nghị cung cấp quy định của thị trường về tên khoa học, tên thương mại cá tra; chịu trách nhiệm đối với các thông tin về quy định của thị trường cung cấp cho các Trung tâm vùng.

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Trần Bích Nga (để biết);
- Các Cơ quan Chất lượng Nam Bộ, Trung Bộ (để biết)
- Lưu: VT, CL1.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1921/QLCL-CL1 về chứng nhận lô hàng cá tra xuất khẩu sử dụng tên thương mại “basa” do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.799
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196