Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1920/QLCL-CL1 về Ôx-trây-lia áp dụng quy định mới liên quan đến khối lượng tịnh sản phẩm thủy sản do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 1920/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Trần Bích Nga
Ngày ban hành: 28/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1920/QLCL-CL1
V/v Ôx-trây-lia áp dụng quy định mới liên quan đến khối lượng tịnh sản phẩm TS

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Trung tâm Chất lượng nông lâm sản và thủy sản vùng 1-6;
- Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu

 

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản nhận được công văn số 10034/BCT-KV1 ngày 08/10/2009 của Bộ Công Thương thông báo Chính quyền Bang Victoria (Ôx-trây-lia) ban hành quy định về đo lường thương mại sửa đổi năm 2009 (kiểm tra khối lượng tịnh thủy sản bao gói sẵn nhập khẩu), có hiệu lực từ 23/6/2009. Nội dung sửa đổi chủ yếu mô tả thủ tục xác định khối lượng tịnh (net weight). Cụ thể:

- Kể từ ngày 01/11/2009, Cơ quan chứng nhận sẽ tiến hành kiểm tra khối lượng tịnh (net weight) của sản phẩm bao gói sẵn nhập khẩu. Khối lượng tịnh là khối lượng của sản phẩm không bao gồm vật liệu bao gói, đối với trường hợp thủy sản đông lạnh không bao gồm nước đá và khối lượng mạ băng.

(Xem quy định được gửi kèm và hướng dẫn quy trình kiểm tra khối lượng tịnh của bang Victoria tại địa chỉ: http://www.legislation.vic.gov.au)

- Theo quy định, các thông tin về khối lượng tịnh (net weight) của sản phẩm, tên và địa chỉ của cơ sở sản xuất đóng gói phải được thể hiện rõ trên bao bì sản phẩm. Trường hợp kiểm tra phát hiện khối lượng tịnh của sản phẩm không đúng với khối lượng in trên bao bì sẽ áp dụng mức phạt tiền 20.000 đô la Ôx-trây-lia đối với cá nhân và 100.000 đô la đối với doanh nghiệp vi phạm.

Nhằm tránh các vướng mắc trong xuất khẩu thủy sản vào thị trường Ôx-trây-lia (bang Victoria), ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp nói riêng, sản phẩm thủy sản Việt Nam nói chung, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đề nghị:

1. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu:

- Nghiên cứu kỹ Quy định mới về kiểm tra khối lượng tịnh của bang Victoria và nghiêm túc tuân thủ việc ghi nhãn trên bao bì khi xuất khẩu vào thị trường này.

2. Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng:

- Phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu thuộc địa bàn tuân thủ quy định nêu trên khi xuất khẩu thủy sản vào Ôx-trây-lia.

- Tham khảo quy trình kiểm tra khối lượng tịnh và thực hiện đúng yêu cầu của Ôx-trây-lia khi tiến hành kiểm tra cảm quan, ngoại quan các lô hàng thủy sản XK vào thị trường này.

Đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện tốt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lương Lê Phương (để báo cáo);
- PCTPT Nguyễn Như Tiệp (để báo cáo);
- VASEP (để phối hợp);
- Phòng KH-TH (website Cục);
- Lưu: VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1920/QLCL-CL1 về Ôx-trây-lia áp dụng quy định mới liên quan đến khối lượng tịnh sản phẩm thủy sản do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.041
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.63.218