Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1916/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc danh mục hàng NK phải kiểm tra chất lượng

Số hiệu: 1916/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 04/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1916/TCHQ-GSQL
V/v: Danh mục hàng NK phải kiểm tra chất lượng

 Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2006 

Kính gửi: Bộ Khoa Học Công Nghệ

Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 có hiệu lực từ ngày 01/5/2006, nhưng đến nay những mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học Công nghệ chưa có văn bản hướng dẫn; cụ thể là Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng bắt buộc trước khi thông quan và quy định tiêu chuẩn cụ thể của các loại hàng hóa thuộc Danh mục này (quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP nêu trên).

Mặt khác, hiện nay Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường trong nước và hàng hóa nhập khẩu nhưng không rõ những hàng hóa nhập khẩu nào thuộc diện phải kiểm tra bắt buộc về chất lượng trước khi thông quan.

Vậy đề nghị Bộ sớm công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan, để cơ quan Hải quan yêu cầu doanh nghiệp phải làm thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi thông quan.

Rất mong sớm nhận được trả lời của Quý Bộ để tránh ách tắc tại cửa khẩu./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1916/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc danh mục hàng NK phải kiểm tra chất lượng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.761

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60