Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 19/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan đối với bao bì nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 19/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 26/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ
VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với bao bì nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi:

Công ty TNHH EC02 Việt Nam
Lô B, 11 A2, KCN Mỹ Phước 2, tỉnh Bình Dương

 

Trả lời công văn không số tháng 7 năm 2010 của Công ty TNHH EC02 Việt Nam, Cục Giám sát Quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại khoản 4, Điều 30, Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính thì vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu thuộc trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Do vậy, trường hợp của Công ty EC02 phải mở tờ khai theo loại hình SXXK và các thủ tục khác như đăng ký định mức, thanh khoản theo quy định tại Mục 1 Chương II Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát Quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH EC02 Việt Nam được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 19/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan đối với bao bì nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.669

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183