Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1893TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 22/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1893 TCT/DNNN
V/v miễn thuế GTGT và TNDN trên khâu lưu thông đối với mặt hàng nông sản

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 989/CT.TH&DT ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Cục thuế tỉnh An Giang về việc miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp trên khâu lưu thông đối với mặt hàng nông sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3a - Phần II - Nghị quyết số 09/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2000 của Chính phủ về một số chủ trương và chính sách về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản xuất nông nghiệp có nêu:

“Ngoài các chính sách thuế hiện hành, áp dụng các chính sách mới sau đây:...

Miễn thu thuế buôn chuyến về hàng hoá nông sản.”.

Để hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP nêu trên của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 91/2000/TT-BTC ngày 6 tháng 9 năm 2000 về miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp trên khâu lưu thông đối với các loại hàng hoá là nông sản sản xuất trong nước chưa qua chế biến.

Tại Điểm 5 - Mục II - Phàn C - Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định: “Cơ sở kinh doanh buôn chuyến phải kê khai và nộp thuế theo từng chuyến hàng với Chi cục thuế nơi mua hàng trước khi vận chuyển hàng đi (trừ trường hợp được miễn thuế GTGT theo quy định của Chính phủ).”

Căn cứ các quy định trên đây, nhằm đảm bảo tiếp tục khuyến khích tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị quyết của Chính phủ; Các cơ sở kinh doanh theo từng chuyến hàng, không có địa điểm kinh doanh cố định, kinh doanh các loại hàng hoá là nông sản sản xuất trong nước chưa qua chế biến vẫn được miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp trên khâu lưu thông theo quy định tại Thông tư số 91/2000/TT-BTC ngày 6 tháng 9 năm 2000 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh An Giang biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1893 TCT/DNNN ngày 22/06/2004 của Tổng cục thuế về việc miễn thuế GTGT và TNDN trên khâu lưu thông đối với mặt hàng nông sản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.388

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!