Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 189/TCHQ-GSQL về nộp hoá đơn thương mại bản sao do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 189/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 12/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 189/TCHQ-GSQL
V/v nộp hoá đơn thương mại bản sao

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng công ty hàng không Việt Nam

Trả lời công văn số 1019/TCTHK-QLVT ngày 10/09/2009 của Tổng công ty hàng không Việt Nam về nộp hoá đơn thương mại bản sao khi làm thủ tục nhập khẩu tàu bay, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đồng ý cho Tổng công ty hàng không Việt Nam được sử dụng bản sao hoá đơn thương mại (thay cho bản chính, có xác nhận của bên cho thuê tài chính là Công ty Golden Lotus Ltd) để làm thủ tục nhập khẩu máy bay theo hình thức thuê mua tài chính. Tuy nhiên, khi làm thủ tục, ngoài bộ hồ sơ theo quy định, Tổng công ty phải nộp cho cơ quan hải quan Hợp đồng cho thuê tài chính được ký giữa bên cho thuê và bên thuê (bản sao).

Thủ tục hải quan đề nghị Tổng Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
+ Lãnh đạo Bộ: Để báo cáo;
+ Vụ Pháp chế: Để phối hợp;
- Lưu: VT, GSQL (3b).  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 189/TCHQ-GSQL về nộp hoá đơn thương mại bản sao do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.144
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.23.35