Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1871/TM-XNK ngày 28/10/2002 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy thanh toán nợ với Lào

Số hiệu: 1871/TM-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 28/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1871/TM-XNK
V/v nhập khẩu linh kiện xe 2 bánh gắn máy thanh toán nợ với Lào

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An
- Công ty Đầu tư Hợp tác Kinh tế Việt-Lào

 

Trả lời công văn số 134 ngày 30/9/2002 của Công ty Đầu tư Hợp tác Kinh tế Việt-Lào về việc nhập khẩu linh kiện xe máy do phía Lào thanh toán nợ tiền công khai thác gỗ;

Căn cứ công văn số 1128/CP-QHQT ngày 20/9/2002 của Văn phòng Chính phủ về quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào và công văn số 5319/VPCP-KTTH ngày 24/9/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc thu nợ từ lào:

Căn cứ Thoả thuận ngày 13/8/2002 về một số vấn đề cụ thể trong quan hệ hợp tác nhân cuộc họp giữa kỳ Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam và Lào năm 2002;

Căn cứ ý kiến của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại công văn số 4737/CV.UB ngày 25/10/2002;

Bộ Thương mại chấp thuận Công ty Đầu tư Hợp tác Kinh tế Việt - Lào được nhập khẩu 960 bộ linh kiện CKD xe 2 bánh gắn máy tương đương 877.372 USD để thu nợ tiền công khai thác vận chuyển gỗ của Công ty Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (Chi nhánh BOLIKHAMXAY)-CHDCND Lào. Số lượng bộ linh kiện CKD xe 2 bánh gắn máy quy định tại công văn này là tạm tính trên cơ sở giá thoả thuận giữa Công ty Đầu tư Hợp tác Kinh tế Việt - Lào và Công ty Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (Chi nhánh BOLIKHAMXAY)-CHDCND Lào. Số lượng bộ linh kiện xe máy nhập khẩu thực tế thực hiện theo công văn số 1730/TM-XNK ngày 4/10/2002 của Bộ Thương mại.

Thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công ty Đầu tư Hợp tác Kinh tế Việt - Lào thu hồi đúng số tiền phía Lào còn nợ.

Văn bản này có hiệu lực đến 31/12/2002.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1871/TM-XNK ngày 28/10/2002 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy thanh toán nợ với Lào

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.799
DMCA.com Protection Status