Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1869/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 03/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1869/BXD-KHCN
V/v kiểm tra chất lượng hàng hoá thép nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển KENMARK

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 47/2009 ngày 03/8/2009 của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển KENMARK về việc kiểm tra chất lượng hàng hoá (thép xây dựng) nhập khẩu. Sau khi nghiên cứu văn bản, Bộ Xây dựng có ý kiến hướng dẫn như sau:

1. Sản phẩm, hàng hoá thép đã có tên trong danh mục phải kiểm tra nhà nước về chất lượng, được quy định tại Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Tại Quyết định trên, trách nhiệm kiểm tra nhà nước là Bộ Khoa học và Công nghệ; căn cứ để kiểm tra là các tiêu chuẩn quốc gia và đánh giá sự phù hợp sẽ do tổ chức thử nghiệm, tổ chức giám định được chỉ định thực hiện.

2. Bộ Xây dựng đã có ý kiến cụ thể liên quan đến kiểm tra nhà nước hàng hoá thép xây dựng với Tổng cục Hải quan tại công văn số 1322/BXD-KHCN, với Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 1430/BXD-KHCN (có các bản phôtô gửi kèm theo để tham khảo).

3. Về việc đăng ký chất lượng, kiểm tra chất lượng để thông quan nhập khẩu mặt hàng thép xây dựng, phải được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Tổng cục Hải quan chấp thuận./.

 


Noi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục TCĐLCL (để biết);
- Tổng cục Hải quan (để biết)
- Lưu: VP, Vụ KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1869/BXD-KHCN ngày 03/09/2009 về kiểm tra chất lượng hàng hoá thép nhập khẩu do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.659

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!