Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1840TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 14/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1840 TCT/DNK

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Nghệ An.


Câu hỏi số 50:
Công ty Thủy sản Diễn Châu và Công ty dược Nghệ An cho rằng thuế môn bài đối với các quầy hàng bán lẻ ở mức 1.000.000 đồng/năm là quá cao. Vì các chi nhánh, các doanh nghiệp có mức vốn đăng ký dưới 2 tỷ đồng đều thu ở mức này.

Trả lời:

Theo qui định tại Điều 1, Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 về việc điều chỉnh mức thuế môn bài thì thuế môn bài áp dụng đối với doanh nghiệp gồm 4 mức: 3.000.000 đồng, 2.000.000 đồng, 1.500.000 đồng, 1.000.000 đồng.

Theo qui định tại Điểm 1, Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 thì: các chi nhánh, các doanh nghiệp có vốn đăng ký dưới 2 tỷ thu thuế môn bài ở mức 1.000.000 đồng/năm.

Theo qui định tại Điểm 2, Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 thì: “Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ, các tổ chức kinh tế khác… không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng không có vốn đăng ký thì thống nhất thu thuế môn bài theo mức 1.000.000 đồng/năm”.

Thuế môn bài mỗi năm chỉ thu một lần nhằm mục đích kiểm kê, kiểm soát, phân loại cơ sở kinh doanh. Theo qui định tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính nêu trên thì đối với các doanh nghiệp căn cứ để phân bậc môn bài là vốn đăng ký. Theo đó doanh nghiệp có qui mô nhỏ nộp thuế môn bài ở mức thấp. Các quầy hàng bán lẻ do không đăng ký vốn thì thống nhất nộp thuế môn bài mức 1.000.000 đồng/năm là mức thấp nhất.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP(HC, TH), DNK.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1840TCT/DNK ngày 14/06/2005 về việc thuế môn bài đối với các quầy hàng bán lẻ do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.483

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!