Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1808/UB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 04/10/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1808/UB
Về việc hướng dẫn thi hành điều lệ đăng ký công thương nghiệp và phục vụ, và xử lý các đồi tượng vi phạm pháp luật.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 1979

 

Kính gởi :

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện
- Các Sở, Ban, Ngành

 

Gần đây, nhiều cửa hàng ăn, giải khát mở cửa bán hàng không xin phép, không được Ủy ban nhân dân các quận, huyện cấp giấy phép kinh doanh. Một số cửa hàng đã dùng nhạc đồi trụy để câu khách. Chủ các cửa hàng này đã vi phạm lịnh cấm tàng trữ và sử dụng văn hóa phẩm đồi trụy của Ủy ban nhân dân thành phố, vi phạm “Điều lệ đăng ký công thương nghiệp và phục vụ thuộc khu vực tập thể và cá thể” ban hành kèm theo nghị định số 76-CP ngày 8-4-1974 của Hội đồng Chính phủ.

Để xử lý các cửa hàng không hợp pháp này, Ủy ban nhân dân thành phố nhắc lại và hướng dẫn thêm:

1. Tất cả các tổ chức tập thể và cá nhân kinh doanh công thương nghiệp, phục vụ các loại, kinh doanh tại chỗ hay lưu động, kinh doanh lâu dài hay tạm thời, đều phải xin phép và phải được Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp giấy phép kinh doanh mới được hoạt động. (Trong khi chưa làm lại giấy phép kinh doanh mới, thống nhứt trong toàn quốc, giấy phép do các Sở của thành phố đã cấp vẫn còn giá trị).

Những người được phép kinh doanh phải chịu sự quản lý và sắp xếp của chánh quyền địa phương, không được lấn chiếm lòng lề đường làm trở ngại giao thông. Họ có nghĩa vụ phải đóng thuế theo quy định của Nhà nước.

2. Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị, tư nhân tàng trữ và sử dụng các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động. Những cơ quan, đơn vị, cán bộ được giao nhiệm vụ lưu trữ, bảo quản, nghiên cứu, khai thác các loại văn hóa phẩm đó phải có chế độ bảo quản nghiêm ngặt, không được tùy tiện phổ biến cho những người không có trách nhiệm. Mọi sự vi phạm đề bị xử lý theo luật pháp hiện hành.

3. Những người kinh doanh không xin phép, không được cấp giấy phép kinh doanh thì xử lý như sau :

a/ Đối với những người lao động và gia đình công nhân viên đời sống có khó khăn, mở cửa hàng ăn, giải khát, cà phê để có thêm thu nhập, thì giáo dục, hướng dẫn làm thủ tục đăng ký và cho phép kinh doanh.

Trường hợp trong số đối tượng này, có người đã sử dụng văn hóa phẩm đồi trụy để câu khách thì tịch thu văn hóa phẩm đồi trụy (không tịch thu máy), phạt theo điều lệ về phạt vi cảnh ban hành kèm theo nghị định số 143-CP ngày 27-5-1977 của Hội đồng Chính phủ. Nếu họ ăn năn hối cải thì cho phép tiếp tục kinh doanh.

b/ Trừ trường hợp như nêu ở điểm “a” trên đây, đối với những người khác, mở cửa hàng ăn, giải khát bất hợp pháp thì xử lý theo đúng điều 11, chương IV bản Điều lệ đăng ký kinh doanh công thương nghiệp và phục vụ thuộc khu vực tập thể và cá thể, truy thu thuế và không cho tiếp tục mở cửa hàng. Nếu có dùng văn hóa phẩm đồi trụy thì ngoài hình thức xử lý theo điều 11 nói trên, còn tịch thu văn hóa phẩm đồi trụy (không tịch thu máy).

Ủy ban nhân dân các quận, huyện khi xử lý các đối tượng phạm pháp trên đây phải thi hành đúng các văn bản pháp quy đã hướng dẫn, không một cơ quan hay cá nhân nào được tùy tiện làm sai luật pháp.

Các Sở Thương nghiệp, Văn hóa và thông tin, Tài chánh, Công an … có trách nhiệm nghiên cứu, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thi hành.

 

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
ỦY VIÊN THƯ KÝ
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1808/UB ngày 04/10/1979 về việc hướng dẫn thi hành điều lệ đăng ký công thương nghiệp và phục vụ, và xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.628

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.118.144