Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1807/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xác định trị giá tính thuế của Cục Hải quan Bình Dương đối với những lô hàng nhập khẩu bột sữa hiệu Mead Johnson

Số hiệu: 1807/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1807/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ CỦA CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG ĐỐI VỚI NHỮNG LÔ HÀNG NHẬP KHẨU BỘT SỮA HIỆU MEAD JOHNSON

Kính gửi:

Văn phòng đại diện công ty TNHH BRISTOL MYERS SQUIBB (SINGAPORE) tại Tp. Hồ Chí Minh
Tầng 4, tòa nhà METROPOLIAN, 235 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số BMS L 27032006 đề ngày 27 tháng 3 năm 2006 của Công ty Bristol Myers Squibb (Singapore) khiếu nại việc xác định trị giá tính thuế của Cục Hải quan Bình Dương đối với những lô hàng nhập khẩu bột sữa hiệu Mead Johnson do Công ty phân phối Tiên Tiến nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn yêu cầu Cục Hải quan Bình Dương thực hiện xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu và tính thuế nhập khẩu theo đúng quy định tại Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tuy nhiên, do Công ty không nêu rõ một trường hợp cụ thể nào trong văn bản số BMS L 27032006 trên đây nên Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty BMS và Công ty phân phối Tiên Tiến có văn bản yêu cầu Cục Hải quan Bình Dương giải thích cách tính thuế cũng như phương pháp xác định trị giá tính thuế đã áp dụng đối với các lô hàng nhập khẩu của Công ty. Trường hợp Công ty cho rằng giải thích hoặc giải quyết khiếu nại của Cục Hải quan Bình Dương không thỏa đáng, Công ty có quyền khiếu nại tiếp tục tới Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan sẽ xem xét, giải quyết khiếu nại của người nhập khẩu sau khi đã có văn bản trả lời của Cục Hải quan tỉnh, thành phố gửi kèm trong hồ sơ khiếu nại đến Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan. Đề nghị Công ty gửi kèm bản dịch tiếng Việt nếu văn bản khiếu nại bằng tiếng nước ngoài.

Tổng cục Hải quan thông báo để quý Công ty biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Bình Dương giải quyết cụ thể.

Trân trọng kính chào.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Bình Dương;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1807/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xác định trị giá tính thuế của Cục Hải quan Bình Dương đối với những lô hàng nhập khẩu bột sữa hiệu Mead Johnson

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.158

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60