Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1777/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1777/TCHQ-GSQL
V/v: thẩm quyền ký xác nhận Biên bản bàn giao hàng chuyển CK.

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2005

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
- Cục Hải quan Đồng Nai

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 717/HQTP-NV ngày 23/3/2005 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về thẩm quyền ký xác nhận Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu, Biên bản bàn giao đối với các lô hàng chuyển cửa khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Tiết 2.2.a, Điểm 2, Mục III bản qui định ban hành kèm theo Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì thẩm quyền ký xác nhận vào Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu của doanh nghiệp là lãnh đạo Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu.

Theo hướng dẫn tại Điểm 2.e bản hướng dẫn sử dụng Biên bản bàn giao ban hành kèm theo Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC, thì thẩm quyền ký xác nhận vào Biên bản bàn giao đối với các lô hàng chuyển cửa khẩu là lãnh đạo Đội giám sát kho, bãi (đối với Chi cục Hải quan cửa khẩu) và lãnh đạo Đội thủ tục (đối với Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu).

Công văn này thay thế công văn số 5389/TCHQ-GSQL ngày 10/11/2004 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu VT(2), GSQL (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1777/TCHQ-GSQL ngày 10/05/2005 của Tổng cục Hải quan về thẩm quyền ký xác nhận Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu, Biên bản bàn giao đối với các lô hàng chuyển cửa khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.518

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!