Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1716/UB về việc mua heo và quản lý thịt heo trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1716/UB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Khắc Bình
Ngày ban hành: 05/06/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1716/UB
V/v mua heo và quản lý thịt heo trên địa bàn Thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 1986

 

Từ đầu tháng 2-1986 tình hình thịt heo ở thành phố đã gặp nhiều khó khăn và ngày một căng thẳng. Heo mua từ các tỉnh về và heo mua tại thành phố ngày càng ít.

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân trong đó trước hết cần nghiêm khắc kiểm điểm sự chỉ đạo và tổ chức chăn nuôi thu mua heo, quản lý thịt heo của chúng ta.

Trong tình hình khó khăn về thịt, các quận huyện và ngành thương nghiệp hợp tác xã đã cố gắng đi mua ở các tỉnh và tại thành phố. Nhưng có thiếu sót lớn là bộ phận đi mua đã tùy tiện nâng giá, thịt bán ra có khuynh hướng chạy theo giá thị trường. Đáng phê phán nữa là do ta không nhận được nhiều heo của tỉnh, không mua được heo tại thành phố thì việc quản lý tư thương giết và bán heo lậu – coi như giải quyết xong từ thương giết và bán heo lậu cũng đã bị buông trôi. Một số nơi, họ hoạt động công khai, hoặc dưới danh nghĩa hợp đồng với Hợp tác xã mua bán.

Tình hình trên đã tác động rất xấu không những trong lĩnh vực kinh tế mà cả đến nhiều mặt trong lĩnh vực xã hội, tâm lý, nếu không gấp rút chấn chỉnh có thể sẽ kéo theo những hậu quả tai hại khác.

Chủ trương của thành phố là : Trong khi cùng các tỉnh và ngay ở tại thành phố, tìm mọi cách chăm lo đàn heo, chặn đứng nạn sút giảm và giúp đỡ cho nó phát triển mạnh mẽ, thì mở ngay một đợt hoạt động với những biện pháp cấp bách, kiên quyết, đưa việc mua heo, giết mổ heo vào tổ chức, quản lý thật chặt thị trường thịt heo nhằm nhanh chóng ổn định thị trường thịt heo, cố gắng phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu về thịt heo của nhân dân thành phố.

1. Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa phối hợp chặt với các tỉnh tổ chức thu mua thật tốt để nắm được hầu hết lượng heo xuất chuồng theo đúng giá quy định. Tổ chức tốt việc phân công phân cấp (thành phố và quận huyện, quốc doanh và hợp tác xã) và chấp hành nghiêm kỷ luật giá.

Giá mua heo của dân (với từng vùng) và giá giao cho thành phố (tại chỗ hoặc tại thành phố) đã được thống nhất với các tỉnh. Giá mua và giá giao này đã đựơc tính toán nhằm bù đắp đúng mức chi phí và công lao động của người chăn nuôi, không có tích lũy cho cả tỉnh và thành phố, thành phố sẽ đẩy mạnh chương trình cùng các tỉnh liên kết đầu tư vào chăn nuôi, chặn đứng nạn đầu heo giảm sút; tạo điều kiện cho nó phát triển trở lại mạnh mẽ, từ đó giữ, giảm dần giá heo xuống đến mức hợp lý.

Về giao dịch thu mua, thống nhất tập trung đầu mối vào Sở Thương nghiệp thành phố. Sở Thương nghiệp thành phố có nhiệm vụ quan hệ chặt với các tỉnh, ký kết hợp đồng thu mua và có kế hoạch chỉ đạo Công ty thực phẩm 1 và phân công các quận huyện tổ chức thu mua giao nhận (cả theo kế hoạch và theo liên kết kinh tế). Các quận huyện và thương nghiệp hợp tác xã có thể mua thêm qua liên kết kinh tế nhưng nhất thiết phải theo đúng giá quy định không được nâng giá, không được độn hàng. Ai vi phạm sẽ bị kỷ luật. Quận huyện nào chấp hành nghiêm, tổ chức thu mua thêm được nhiều sẽ được xét khen thưởng. Giao cho Sở Thương nghiệp trách nhiệm theo dõi và có ý kiến đề đạt xử lý kịp thời về việc thi hành kỷ luật này.

Các cơ quan không có chức năng kinh doanh heo không được tổ chức đi mua heo ở các tỉnh. Các tổ chức xuất nhập khẩu của thành phố cũng phải theo đúng những quy định trên. Các huyện của các tỉnh có đem heo lên bán tại thành phố cũng theo giá quy định.

Mặt khác, Sở Thương nghiệp và các quận, huyện phải tăng cường quỹ hàng hóa liên hết, cụ thể là hàng công nghiệp tiêu dùng, nhất là hàng tiểu thủ công nghiệp thành phố và phối hợp tốt với thương nghiệp các tỉnh phục vụ sát với nhu cầu của bà con nông dân các tỉnh. Giá tính với các tỉnh là giá kinh doanh thương nghiệp trừ lùi chiết khấu hoặc giá bán buôn công nghiệp cộng lãi gộp. Phải phấn đấu giữ giá mua heo của tỉnh.

Về tiền mặt, trong tình hình khó khăn hiện nay, đã thống nhất với các tỉnh là chuyến heo giao đầu tiên để thành phố bán lấy tiền mặt từ đó quay vòng cho các chuyến tiếp theo.

2. Tổ chức tốt việc bán lẻ. Bảo đảm định lượng bán cho cán bộ công nhân viên chức và hộ dân. Bảo đảm thịt bán đến tay người tiêu dùng. Kiên quyết bài trừ các hành động tiêu cực (tuồn hàng cho tư thương, cửa hàng ăn tư nhân, nâng giá…) của cán bộ nhân viên thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã, đại lý. Thống nhất và giữ nghiêm giá bán lẻ.

Trên cơ sở giá mua của tỉnh về thành phố, Sở Thương nghiệp và Ủy ban Vật giá thành phố trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố duyệt phương thức bán và giá bán lẻ cho từng loại thịt và đây là giá quy định, thống nhất, bắt buộc (có thể hạ hơn mà không được cao hơn) cho toàn thành phố. Giá này sẽ đựơc công bố, niêm yết công khai, phấn đầu giữ một thời gian không cho tăng và có kế hoạch kéo dần xuống.

Sở Thương nghiệp (có Ban quản lý hợp tác xã thành phố) soát xét lại cán bộ nhân viên của tất cả các tổ chức liên quan đến việc mua bán heo, đặc biệt là các cửa hàng bán lẻ (cả quốc doanh, hợp tác xã, đại lý, ở chợ, ở đường phố…) có biện pháp hữu hiệu kiên quyết bài trừ các hành động tiêu cực thực hiện thật tốt các chủ trương của Thường trực Thành ủy và Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, bảo đảm định lượng thịt heo cho cán bộ công nhân viên chức, hộ dân, bảo đảm thịt heo được bán đúng cho người tiêu dùng, xử lý thật nghiêm khắc bất cứ ai vi phạm.

3. Quản lý chặt thị trường thịt heo, đưa nhanh vào thế ổn định:

- Từng quận huyện, phường xã, phải chịu trách nhiệm về vấn đề này trên địa bàn của mình. Vai trò của phường xã rất quan trọng. Phải nắm chặt đầu heo trong địa phương, quản lý việc giết mổ, mua bán theo đúng quy định của thành phố.

Trước hết, soát xét lại số thương lái giết mổ lậu, gọi tới giải thích giáo dục và tuyên bố cấm hành nghề. Số vi phạm trong hình hình hiện nay coi như tội phạm hình sự. Nghiên cứu đưa ra xét xử một vài tên ngoan cố. Thương nghiệp hợp tác xã có thể sử dụng số tốt nhưng chỉ trong việc pha lóc, không được sử dụng đi mua. Nếu giao bán, phải có biện phá, quy chế quản lý chặt. Xử lý thật nghiêm khắc những hành động tiêu cực.

Ủy ban nhân dân các quận huyện công bố các quy định về giết mổ (lò mổ vớoi số lượng, địa điểm cụ thể trong từng địa phương; điều kiện vệ sinh; quy định về kiểm dịch thú y, về thuế sát sinh…); tổ chức kiểm tra ngay trong từng phường, xã; dẹp ngay các nơi mổ không đúng quy định, xử lý kịp thời những vi phạm. Phường xã chịu trách nhiệm bảo đảm những quy định này được chấp hành nghiêm chỉnh, thường xuyên trên địa bàn phường xã.

- Với số tiểu thương và người đi đường đem thịt lọc từ các tỉnh về, trước mắt không tịch thu mà tổ chức thu mua, lúc đầu khi thịt thành phố còn ít thì với giá phải chăng, sau xiết dần quản lý chặt hơn và khi ta đã đưa được thịt tương đối khá về thành phố thì mua với giá thấp hơn giá gốc tiến tới xóa bỏ cách mua bán này. Sở Thương nghiệp và Ủy ban Vật giá thành phố phải đi sát chỉ đạo giá trong lĩnh vực này. Giao cho Công ty thực phẩm 1 (Sở thương nghiệp) cùng với huyện Bình Chánh, Quận 6, Quận 8 phối hợp tổ chức tốt việc thu mua loại thịt này từ miền Tân lên (có phối hợp chặt với Thú y thành phố).

Ở từng chợ, nếu có những người bán thịt kiểu này cũng đối xử như trên (lúc đầu tổ chức chỗ cho bán hoặc thu mau theo giá quy định, sau xiết dần, tiến tới cấm bán).

- Trên thị trường thành phố nói chung, Ban Quản lý thị trường các ấp có trách nhiệm phối hợp cùng với các ngành liên quan (thương nghiệp, Ủy ban Vật giá, Ủy ban thanh tra, Liên hiệp Công đoàn, Phụ nữ…) thực hiện tốt việc kiểm tra và quản lý giá thịt heo theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân thành phố, tích cực góp phần lập lại trật tự trên thị trường thịt heo thành phố.

- Chú ý mọi hành động, biện pháp hành chánh đều phải đi đôi với giải thích giáo dục và phải có thái độ thích hợp với từng loại: số thương lái có tay chân đi mua gom, bỏ mối; số buôn bán chuyên nghiệp, số tiểu thương nghèo, bà con nông dân, học sinh công nhân viên chức có thịt bán kết hợp với đi thăm gia đình thân thích… Trong mọi trường hợp, trách các hành động cửa quyền, hách gịch, bắt bừa, bắt ẩu…

- Mặt khác, Ban cải tạo công thương nghiệp các cấp phối hợp với các quận, huyện, phường, xã, các ngành liên quan (thương nghiệp, ăn uống khách sạn, quản lý thị trường, công an…) các đoàn thể (thanh niên, phụ nữ, liên hiệp công đoàn, mặt trận, dân vận…) kiểm điểm lại việc cải tạo các hộ ăn uống tư nhân, chấn chỉnh thiếu sót, thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương cải tạo, quản lý các hộ này của Thường vụ Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố. Giao cho Ban Cải tạo công thương nghiệp thành phố trách nhiệm theo dõi vấn đề này và giúp Thường vụ Thành ủy, Ủy ban chỉ đạo cụ thể.

Trước mặt, nhắc lại chủ trương cấm không cho mở thêm cửa hàng ăn uống tư nhân mới, Ủy ban quận, huyện, trước hết là phường xã phải chịu trách nhiệm về vấn đề nay. Trong đầu tháng 6-1986, Sở Thươngnghiệp cùng Sở Ăn uống khách sạn, Ủy ban Vật giá nghiên cứu trình Ủy ban nhân dân thành phố duyệt giá các loại thực phẩm chủ yếu, sau đó cho công bố niêm yết giá công khai và bắt buộc mọi cửa hàng (quốc doanh, hợp tác xã, đại lý, tư nhân) chấp hành nghiêm chỉnh.

4. Về chăn nuôi heo, và giá mua heo tại thành phố:

- Sẽ dùng mọi biện pháp để chặn đứng nạn giảm sút đàn heo của thành phố và có kế hoạch cụ thể làm cho đàn heo phát triển theo chỉ tiêu đã đề ra. Sở Nông nghiệp phối hợp cùng các ngành liên quan (lương thực, thương nghiệp, xuất nhập khẩu…) tiếp tục nghiên cứu trình Ủy ban nhân dân thành phố các biện pháp này một cách toàn diện, đặc biệt chú ý việc đầu tư cho chăn nuôi một các căn cơ, mạnh dạn; bảo đảm thức ăn gia súc và các chánh sách khuyến khích chăn nuôi (cả quốc doanh, tập thể, gia đình). Trước mắt, các quận huyện phải có kế hoạch quản lý thức ăn gia súc trên địa bàn mình, không được thả nổi, để cho giá cả tăng tùy tiện như vừa qua.

- Về giá mua heo tại thành phố, sẽ không được quá giá các tỉnh giao cho thành phố tại thành phố nhưng xét điều kiện chăn nuôi của thành phố, sẽ có mức khuyến khích hợp lý. Khi đã quy định giá mua heo tại thành phố, các đơn vị thu mua phải chấp hành nghiêm chỉnh, không được tùy tiện nâng giá.

Thường trực Ủy ban nhân dân sẽ chỉ đạo cụ thể những vấn đề nói trên.

5. Về chỉ đạo:

- Đây là một đợt hoạt động tập trung, thống nhất kiên quyết, trước mắt kéo dài đến hết tháng 6-1986. Thành phố sẽ phối hợp với các tỉnh, thống nhất hành động đến các huyện, các xã.

Từng quận huyện, đồng chí Chủ tịch phải trực tiếp điều khiển đợt hoạt động này, chỉ đạo và phối hợp tốt các ngành, các tổ chức trong địa phương chấp hành đúng những quy định của thành phố (về giá mua, giá bán; về tổ chức mua ở tỉnh, ở thành phố; về quản lý thị trường…)

Cần có quyết tâm cao, toàn thành phố các cấp cách ngành một lòng; kiên quyết chấm dứt việc mua bán tùy tiện, chạy theo lợi nhuận, lợi ích cục bộ, đưa việc mua bán heo vào tổ chức; kiên quyết khắc phục buông lơi quản lý thị trường thị heo, lập lại trật tự kỷ cương trên thị trường thành phố.

Sau một thời gian ngắn (tháng 6-1986), ta cố gắng cùng các tỉnh nắm cho được đầu heo, đưa lượng heo về thành phố đáp ứng được phần lớn nhu cầu thịt heo của thành phố (đồng thời ta có kế hoạch chăm lo phát triển đàn heo và thu mua heo ở thành phố), nhất định ta có nhiều điều kiện thuận lợi vừa đẩy mạnh chăn nuôi heo ở thành phố, vừa phục vụ tốt hơn hai bữa ăn hàng ngày của nhân dân thành phố, vừa sắp xếp tổ chức quản lý tốt hơn thị trường thành phố.

Chỉ có thế mới thoát ra khỏi tình trạng hỗn loạn hiện nay, ngăn chạn những hậu quả nghiêm trọng.

- Đặc biệt, các ngành, các đoàn thể thành phố và các quận huyện phải hết sức coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, trước hết trong nội bộ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, làm cho mọi người thông suốt, gương mẫu cho quần chúng.

Với quần chúng nhân dân nói chung, phải làm cho họ thấy sự đúng đắn trong những chủ trương biện pháp của ta, trong đợt hoạt động này, sự chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với bữa ăn hàng ngày của nhân dân thành phố, làm sao giảm nhẹ căng thẳng tâm lý đối với lương thực, thực phẩm nói chugn, với mặt hàng thịt heo nói riêng, vừa động viên, huy động, tổ chức các tầng lớp nhân dân tham gia vào việc phát triển thành phố và quản lý tốt thị trường thịt heo thành phố.

Với tiểu thương và người mua bán thịt heo lậu làm cho họ thấy tác hại chung và cả cho bản thân họ trong việc làm sai trái của họ, đi đôi với những biện pháp hành chánh cần thiết tùy nơi, tùy lúc, để học từ bỏ những hoạt động này.

Với thương lái giết lậu, đi đôi với biện pháp hành chánh cứng rắn, cũng có phân tích, giáo dục đúng mức. Với cán bộ công nhân viên chức ngành thương nghiệp (quốc doanh và hợp tác xã) và đại lý, tăng cường giáo dục đi đôi với xử lý nghiêm những người cố tình vi phạm.

- Mặt khác, ngành thương nghiệp và các quận huyện phải chỉ đạo đẩy mạnh kinh doanh các loại thực phẩm khác (cá, tôm, cua, ốc, sò, ba khía…, gia cầm, trứng…) chú ý các thực phẩm chế biến (khô, chao, đậu hũ…) để hỗ trợ và giảm căng thẳng mặt hàng thịt heo.

Trên đây là những vấn đề chính. Các ngành liên quan (thương nghiệp, Ủy ban vật giá, Nông nghiệp…), Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các đoàn thể (Liên hiệp công đoàn, phụ nữ, thanh niên), các cơ quan tuyên truyền, giáo dục... cần có kế hoạch cụ thể hợn tổ chức thực hiện chu đáo, kiên quyết, liên tục và báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân thành phố.

Các hợp đồng kinh tế về mua bán heo của các đơn vị thành phố đã ký với đơn vị bạn đều phải điều chỉnh lại phù hợp với tinh thần này.

Cuối tháng 6/86 sẽ tổ chức sơ kết và có kế hoạch tiếp.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Bình

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1716/UB về việc mua heo và quản lý thịt heo trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.059
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145