Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 171/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 171/GSQL-TH
V/v triển khai thực hiện C/O mẫu D mới  

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) theo đúng lộ trình đã cam kết, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 4990/TCHQ-GSQL ngày 26/8/2010 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về thời gian chuyển đổi việc sử dụng C/O mẫu D theo CEPT sang C/O mẫu D theo ATIGA. Để đảm bảo thực hiện đúng quy định, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại giữa các nước ASEAN đồng thời tránh những vướng mắc phát sinh liên quan đến việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa trong quá trình thực hiện, Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

- Quán triệt nội dung hướng dẫn tại công văn số 4990/TCHQ-GSQL ngày 26/8/2010 nêu trên đến từng cán bộ công chức hải quan có liên quan đến quy trình kiểm tra xuất xứ hàng hóa.

- Niêm yết công khai công văn số 4990/TCHQ-GSQL ngày 26/8/2010 tại các địa điểm làm thủ tục hải quan để người khai hải quan biết và thực hiện.

Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổng hợp gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) để có hướng dẫn kịp thời.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công thương (Vụ XNK) - để p/h;
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT, GSQL (3 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 171/GSQL-TH ngày 12/11/2010 thực hiện C/O mẫu D mới do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.271

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!