Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 16905/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xác nhận hàng nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được

Số hiệu: 16905/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16905/BTC-TCHQ
V/v: Xác nhận hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 5767/UBND-KTTH ngày 21/10/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc xác nhận hàng nhập khẩu thuộc loại hàng trong nước chưa sản xuất được. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10; Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính: Hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dụng trong nước chưa sản xuất được hoặc đã sản xuất được nhưng không đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp thì được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu và thuộc đối tượng không thu thuế giá trị gia tăng.

Để xác nhận hàng hóa nhập khẩu là hàng trong nước chưa sản xuất được, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trực tiếp có ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) sẽ thực hiện các thủ tục ưu đãi miễn thuế và không thu thuế đối với doanh nghiệp sau khi có văn bản chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ (6)

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 16905/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xác nhận hàng nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.616

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.236.140