Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1688/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1688/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1688/TCHQ-GSQL
V/v Thông báo kết quả xác minh C/O

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tiếp theo các công văn thông báo v/v gửi xác minh C/O mẫu E do Trung Quốc cấp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc đã không trả lời kết quả xác minh theo thời hạn được quy định tại Hiệp định ACFTA và Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương. Do đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện thủ tục từ chối các C/O mẫu E sau theo đúng quy định:

TT

Số tham chiếu

Ngày cấp

Nêu tại công văn

1

ZW2289D/09/2012

28/3/2009

1232/HQHCM-NV ngày 24/4/2009

2

E09GDDGHC1590004

07/5/2009

2313/HQHCM-NV ngày 03/8/2009

3

ZC1506D/09/0077

19/5/2009

4

ZC1506D/09/0076

23/5/2009

5

ZW2289D/09/0046

27/5/2009

6

BS532D/09/0013

29/5/2009

7

ZW2289D/09/0042

01/6/20090

8

E093306001610004

02/6/2009

9

E09470ZC15060013

13/6/2009

10

E103215050109778

07/7/2010

2397/HQHCM-GSQL ngày 31/8/2010

11

E11GDDGHC1400136

7/01/2011

621/HQHCM- GSQL ngày 15/3/2011

12

E11GDDGCP4060001

23/4/2011

1303/HQHCM- GSQL ngày 24/5/2011

13

E113100135430001

1/5/2011

1636/HQHCM- GSQL ngày 24/6/2011

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc đã có thư thông báo các C/O mẫu E sau là C/O giả:

- ZC1916D/08/0118 cấp ngày 10/9/2008 nêu tại công văn số 498/HQHCM-NV ngày 19/02/2009;

- E094401808070405 cấp ngày 10/3/2009 nêu tại công văn số 1232/HQHCM-NV ngày 24/4/2009

- E114401808070008 cấp ngày 9/01/2011 nêu tại công văn số 621/HQHCM- GSQL ngày 15/3/2011.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện thủ tục từ chối các C/O mẫu E trên và xử phạt đối với hành vi sử dụng chứng từ giả trong bộ hồ sơ hải quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1688/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.183

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84