Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1685/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1685/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1685/TCHQ-GSQL
V/v Thông báo kết quả xác minh C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Tiếp theo các công văn số 390/GSQL-TH ngày 15/9/2011, 422/GSQL-TH ngày 29/9/2011, 435/GSQL-TH ngày 04/10/2011, 538/GSQL-TH ngày 24/11/2011, 600/GSQL-TH ngày  27/12/2011, 13/GSQL-TH ngày 9/1/2012 và 42/GSQL-TH ngày 2/2/2012 v/v xác minh tính hợp lệ của C/O mẫu E do Trung Quốc cấp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc đã có thư xác nhận tính hợp lệ của các C/O mẫu E sau:

TT

Số tham chiếu

Ngày cấp

Nêu tại công văn

1

E113311016200010

07/6/2011

3775/HQHP-GSQL ngày 16/8/2011

2

E102110001980013

06/9/2011

4208/HQHP-GSQL ngày 6/9/2011

3

E114700D36191005

30/5/2011

4642/HQHP-GSQL ngày 27/9/2011

4

E114700SY2730042

21/4/2011

5

E112102001680015

22/7/2011

6

E113302201100005

19/9/2011

5648/HQHP-GSQL ngày 16/11/2011

7

E114700ZC3400810

21/11/2011

6294/HQHP-GSQL ngày 13/12/2011

8

E114700ZC3400809

21/11/2011

9

E11470ZC40221145

16/11/2011

6677/HQHP-GSQL ngày 29/12/2011

10

E113201SZ0610017

01/12/2011

11

E112100008400008

18/11/2011

247/HQHP-GSQL ngày 13/1/2012

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1685/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.246

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0