Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1676/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 15/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1676/VPCP-QHQT
V/v : Ký Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển phát thải thấp với Hoa Kỳ.

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Công an;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 09/TTr-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2012 về việc ký Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển phát thải thấp với Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung Dự thảo Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về hợp tác phát triển phát thải thấp.

2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển phát thải thấp với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Hoa Kỳ.

3. Bộ Ngoại giao tiến hành các thủ tục cần thiết để ký Bản ghi nhớ nêu trên.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các Bộ liên quan xem xét, kiến nghị cơ chế thích hợp để triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ sau khi được ký kết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: Bộ trưởng Chủ nhiệm, các PCN, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, các Vụ: KGVX, KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 33

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1676/VPCP-QHQT ngày 15/03/2012 ký Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển phát thải thấp với Hoa Kỳ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.842

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167