Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1645 TM/XNK ngày 24/09/2002 của Bộ Thương mại về việc chuyển khẩu hàng dệt may, quần áo, ví và túi các loại đã qua sử dụng

Số hiệu: 1645TM/XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 24/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1645 TM/XNK
V/v chuyển khẩu hàng dệt may, quần áo, ví và túi các loại đã qua sử dụng

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi
Đồng kính gửi

- Đại lý Hàng hải Quảng Ninh
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

 

Trả lời công văn số 682/DLHH ngày 19/9/2001 của Đại lý Hàng hải Quảng Ninh về vấn đề nêu trên;

Căn cứ ý kiến Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 682/DLHH ngày 19/9/2002 và báo cáo tình hình kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa tại công văn số 690/DLHH ngày 20/9/2002 của Đại lý Hàng hải Quảng Ninh;

Căn cứ “Quy chế về kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu” ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 của Bộ Thương mại;

Bộ Thương mại đồng ý Đại lý Hàng hải Quảng Ninh được kinh doanh thí điểm theo phương thức chuyển khẩu mặt hàng dệt may, quần áo, ví và túi các loại đã qua sử dụng theo các quy định sau đây:

1. Tên hàng: Hàng dệt may, quần áo, ví và túi các loại đã qua sử dụng (chủng loại và số lượng từng loại theo packing list kèm theo từng chuyến giao hàng).

- Trị giá: 500.000 USD (năm trăm ngàn USD).

2. Hàng được vận chuyển đến cảng Hải Phòng/Hòn Gai/Khu chuyển tải Vạn Gia bằng đường biển, không làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam sau đó được vận chuyển đến nước thứ ba theo đường biển, không làm thủ tục hải quan xuất khẩu khỏi Việt Nam.

3. Hàng hóa chuyển đến phải được chuyển đi nhanh gọn, dứt điểm theo từng chuyến.

4. Hàng hóa phải đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các q khác thực hiện theo quy chế kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-TBM ngày 31/10/1998 của Bộ Thương mại.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp chỉ đạo Đại lý Hàng hải Quảng Ninh thực hiện đúng các quy định trên đây, không cho phép hàng hóa nói trên thẩm lậu vào thị trường nội địa. Vào ngày 25 hàng tháng, Đại lý Hàng hải Quảng Ninh có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Thương mại.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 31/12/2002./.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1645 TM/XNK ngày 24/09/2002 của Bộ Thương mại về việc chuyển khẩu hàng dệt may, quần áo, ví và túi các loại đã qua sử dụng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.856
DMCA.com Protection Status