Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1639/TCHQ-GSQL về C/O Mẫu E của lô hàng do Trung Quốc cấp có hóa đơn thương mại do Hồng Kông phát hành do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1639/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 10/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1639/TCHQ-GSQL
V/v: C/O Mẫu E của lô hàng do Trung Quốc cấp có hóa đơn thương mại do Hồng Kông phát hành.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Ninh

Trả lời công văn số 353/HQQN-KTSTQ ngày 26/03/2008 của Cục Hải quan Quảng Ninh cấp có hóa đơn thương mại do doanh nghiệp Hồng Kông phát hành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương đã thông báo về vấn đề này tại công văn số 2891/BCT-XNK ngày 13/11/2007:

+ Quy chế cấp giấy chứng nhận C/O mẫu E ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM ngày 31/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hiện chưa có quy định về việc chấp nhận Giấy chứng nhận xuất xứ trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi công ty đặt ngoài khu vực thương mại tự do ACFTA (Hồng Kông không thuộc khu vực thương mại tự do này). Theo đó, trường hợp hàng nhập khẩu có C/O mẫu E do Trung Quốc cấp và hóa đơn thương mại do một nước thứ ba (không phải là nước thành viên) phát hành thì C/O mẫu E nói trên sẽ không được chấp nhận để hưởng ưu đãi thuế ACFTA.

+ Ngoài ra, hàng hóa có C/O mẫu E được chuyển tải qua Hồng Kông hoặc một nước không phải thành viên ACFTA, muốn được hưởng ưu đãi ACFTA cần tuân thủ theo các điều kiện về vận chuyển hàng trực tiếp quy định tại Quy tắc 8, phụ lục I và Quy tắc 19, Phụ lục III thuộc Quyết định 12/QĐ-BTM nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Quảng Ninh thực hiện./.

(Gửi kèm theo công văn số 2891/BCT-XNK đề cập trên)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Cục KTSTQ, Cục ĐTCBL;
- Lưu: VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1639/TCHQ-GSQL về C/O Mẫu E của lô hàng do Trung Quốc cấp có hóa đơn thương mại do Hồng Kông phát hành do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.021

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171