Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1630/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng oil filter nhập khẩu của Xí nghiệp 2-9 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1630/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1630/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại mặt hàng oil filter nhập khẩu của Xí nghiệp 2-9

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

Xí nghiệp 2-9
(759 – Tôn Đức Thắng, TP. Hải Phòng)

 

Trả lời công văn số 04/03/CVXN ngày 24/3/2005 của Xí nghiệp 2-9 khiếu nại về việc phân loại mặt hàng oil filter nhập khẩu, sau khi xem xét bộ hồ sơ vụ việc và báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do còn có nhiều ý kiến khác nhau trong việc xác định mặt hàng Oil filter mà Xí nghiệp 2-9 nhập khẩu theo Tờ khai hải quan số 7726N/KD ngày 08/10/2004 tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực 3 là một bộ phận của bộ lọc dầu hay là bộ lọc dầu hoàn chỉnh nên Tổng cục Hải quan đang trao đổi với các cơ quan chuyên môn (Bộ Công nghiệp, Bộ Giao thông vận tải và Hiệp hội kỹ sư ô tô) để xác định chính xác tên mặt hàng mà Xí nghiệp nhập khẩu.

Trong khi chờ ý kiến kết luận của các Bộ chuyên ngành, đề nghị Xí nghiệp chấp hành quyết định của cơ quan Hải quan. Tổng cục Hải quan sẽ giải quyết khiếu nại của Xí nghiệp khi có ý kiến của các Bộ chuyên ngành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Xí nghiệp biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTCHQ
- Lưu VT, GQ(03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1630/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng oil filter nhập khẩu của Xí nghiệp 2-9 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.993
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255