Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1609/VPCP-KTTH về việc tăng cường quản lý kinh doanh thép do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1609/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 14/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1609/VPCP-KTTH
V/v tăng cường quản lý kinh doanh thép

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Hiệp hội Thép Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 09/BC-BCT ngày 04 tháng 02 năm 2008 về báo cáo kết quả kiểm tra việc đầu cơ và tăng giá thép, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống đầu cơ, lũng đoạn thị trường thép, chống hàng giả, hàng nhái để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng; ngăn chặn triệt để việc xuất lậu quặng sắt qua biên giới; phối hợp với Bộ Tài chính xử lý nghiêm những vi phạm về liên kết độc quyền giá, nâng giá thép thành phẩm bất hợp lý và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật;

b) Chỉ đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam đẩy mạnh sản xuất phôi và thép để đáp ứng tối đa nhu cầu trong nước; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (sản xuất và thương mại) và phối hợp cùng các liên doanh với Tổng công ty tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý giá bán, công khai giá bán trong toàn hệ thống phân phối của mình; đẩy mạnh việc bán thép qua hệ thống phân phối của mình đến người sử dụng; phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Thép Việt Nam trong việc đề xuất và thực hiện những giải pháp hữu hiệu nhằm góp phần kiềm chế việc tăng giá thép; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án sản xuất phôi thép.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát và sớm xây dựng quy định tiêu chuẩn thép phế liệu nhập khẩu theo hướng tạo thuận lợi cho việc nhập khẩu, bảo đảm quy định về môi trường theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2009/TTg-KTTH ngày 25 tháng 12 năm 2007 về kinh doanh nhập khẩu phế liệu.

3. Bộ Tài chính xem xét đề xuất việc sử dụng các công cụ điều tiết như thuế, dự trữ quốc gia,... một cách tích cực hơn trong việc kiểm soát và kiềm chế tăng giá thép, nhất là trong điều kiện nền kinh tế của ta còn phụ thuộc lớn vào thị trường phôi thép thế giới; chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng, đề xuất cơ chế khuyến khích việc sản xuất phôi thép trong nước, nhất là việc sản xuất phôi từ quặng sắt, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí tuyên truyền, cung cấp thông tin chuẩn xác về giá cả, thị trường, cũng như chỉ đạo, điều hành của các cơ quan chức năng đối với mặt hàng thép, tránh gây tâm lý hoang mang, không có lợi cho sản xuất và đời sống nhân dân.

5. Hiệp hội Thép Việt Nam chỉ đạo tích cực và quyết liệt hơn nữa các thành viên Hiệp hội tăng cường quản lý, tiết kiệm chi phí trong sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, củng cố và mở rộng hệ thống thương mại và chi nhánh bán hàng trực tiếp cho các đối tượng tiêu dùng trực tiếp, thực hiện nghiêm quy định về niêm yết công khai giá bán thép; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm như găm hàng chờ tăng giá gây lũng loạn thị trường thép.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý; Website CP, các Vụ: TH, CN, VX;
- Lưu: VT, CN (3b). HH.19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1609/VPCP-KTTH về việc tăng cường quản lý kinh doanh thép do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.932
DMCA.com Protection Status

IP: 34.230.84.215