Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1593/BKHCN-TĐC triển khai Đề án TBT giai đoạn 2011-2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 1593/BKHCN-TĐC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 08/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1593/BKHCN-TĐC
V/v: Triển khai Đề án TBT giai đoạn 2011-2015

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương, Bộ Y tế,
- Bộ Thông tin và Truyền thông,
- Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải,
- Bộ Tài nguyên và Môi trường,
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch,
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 10/5/2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 682/QĐ- TTg phê duyệt “Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015”. Để triển khai Quyết định này, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng các thông tư hướng dẫn về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và nội dung chi cho các nhiệm vụ của Đề án (dự kiến cuối Quý 3/2011 các thông tư này sẽ được ban hành).

Sau khi các thông tư nói trên được ban hành, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức hội nghị phổ biến hướng dẫn chi tiết. Trong khi các thông tư chưa được ban hành, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các Bộ, ngành và địa phương, triển khai một số công việc sau:

a) Chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 682/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong phạm vi của Bộ, ngành và địa phương mình với những nội dung chủ yếu sau: xây dựng các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án; tổ chức hoạt động phổ biến, tuyên truyền; xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ năm 2011 của Đề án; xây dựng kế hoạch 2012-2015 triển khai các dự án của Đề án; đánh giá và báo cáo việc thực hiện Đề án, dự án.

b) Các Bộ chủ trì dự án nêu trong Quyết định 682/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 (bao gồm Bộ Công thương và Bộ Khoa học và Công nghệ) chủ động tổ chức xây dựng và phê duyệt dự án được phân công; hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ thuộc dự án của Đề án TBT trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành hoặc địa phương; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng và thực hiện các dự án.

c) Xem xét bổ sung kinh phí ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ năm 2011 theo kế hoạch nói trên, đặc biệt việc nghiên cứu xây dựng các nhiệm vụ thuộc 6 dự án đã nêu trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, việc duy trì hoạt động của ban liên ngành, mạng lưới TBT (các điểm TBT của bộ và địa phương)…

d) Tổ chức xây dựng kế hoạch nhiệm vụ kinh phí thực hiện Đề án cho các năm tiếp theo (2012-2015), đặc biệt năm 2012 phù hợp với quá trình xây dựng kế hoạch năm 2012 của Bộ, ngành hoặc địa phương.

Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo để Quý Bộ, ngành và địa phương biết. Trong trường hợp cần trao đổi và làm rõ, đề nghị Quý Bộ, ngành và địa phương liên hệ với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, điện thoại 0437911625 (Vụ Kế hoạch Tài chính) hoặc 0437911599 (Văn phòng TBT Việt Nam)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ ĐGTĐ;
- Vụ KHTC, VP Bộ;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1593/BKHCN-TĐC triển khai Đề án TBT giai đoạn 2011-2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.663

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146