Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1586/VPCP-KTTH về việc điều hành thị trường trong nước tháng 02 năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1586/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 13/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1586/VPCP-KTTH
V/v điều hành thị trường trong nước tháng 02 năm 2008

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 1708/BCT-TTTN ngày 04 tháng 03 năm 2008 báo cáo họp Tổ Điều hành thị trường trong nước tháng 02 năm 2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá lại sản lượng vụ lúa Đông Xuân 2007/2008, trên cơ sở đó phối hợp với Bộ Công Thương điều hành có hiệu quả công tác xuất khẩu gạo năm 2008, bảo đảm giữ vững an ninh lương thực trong nước.

2. Các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm tiêu dùng nhiên liệu, nhanh chóng áp dụng công nghệ mới sử dụng các nguồn nhiên liệu mới, hiệu quả kinh tế cao thay thế nhằm ổn định giá bán hàng hóa, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm hàng hóa Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế và giữ vững thị phần trên thị trường trong nước.

3. Về việc đề xuất thu hồi chênh lệch giá thép nhằm chống việc tăng giá thép bất hợp lý, giao Bộ Tài chính nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ: TH, NN;
- Lưu: VT, KTTH (3). 14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1586/VPCP-KTTH về việc điều hành thị trường trong nước tháng 02 năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.939
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14