Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1509/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1509/TCHQ-KTTT
V/v xử lý thuế hàng bị mất cắp trong quá trình vận chuyển

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 104/HQTP-NV ngày 25/12/2006 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý thuế hàng bị mất cắp trong quá trình vận chuyển, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với hàng hóa bị mất cắp trong quá trình vận chuyển, đang nằm trong sự kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan, có chứng thư giám định số hàng bị thiếu của cơ quan chức năng, Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục Hải quan đã ra quyết định điều chỉnh giảm thuế theo quy định, sau đó cơ quan chức năng đã bắt giữ được số hàng hóa bị mất nhưng thời gian điều tra, xét xử kéo dài thì xử lý như sau:

1. Nếu lô hàng sau khi xét xử Tòa án Quyết định tịch thu xung công quỹ thì không thu thuế.

2. Nếu lô hàng sau khi xét xử Tòa án Quyết định trả lại cho doanh nghiệp thì yêu cầu doanh nghiệp nộp thuế, thời điểm áp dụng chính sách thuế tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền Quyết định trả lại hàng.

3. Để xử lý trường hợp này Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh làm văn bản gửi cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát và các ngành chức năng đề nghị phối hợp giải quyết sau khi có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về số hàng hóa đó.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu VT, KTTT (5b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1509/TCHQ-KTTT ngày 14/03/2007 xử lý thuế hàng bị mất cắp trong quá trình vận chuyển do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.360

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!