Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1493/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc đề nghị xem xét ân hạn thuế và khiếu nại việc bất hợp lý về thời gian truy thu và phạt chậm nộp thuế đối với lô hàng hương liệu nhập khẩu

Số hiệu: 1493/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 07/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1493/TCHQ-KTTT
V/v: Hoàn thuế hàng NK

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục hải quan thành phố Hải Phòng
- Công ty KD thủy hải sản TP.HCM
Lô 4-6-8, Đường 1a, KCN Tân Tạo – TP.HCM

 

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 78/THS ngày 09/02/2006; 168/THS ngày 30/03/2006; 176/THS ngày 17/03/2006; 210/THS ngày 30/03/2006 của Công ty Kinh doanh Thủy Hải sản TP.HCM về việc đề nghị xem xét ân hạn thuế và khiếu nại việc bất hợp lý về thời gian truy thu và phạt chậm nộp thuế đối với lô hàng hương liệu nhập khẩu. Về trường hợp này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng hương liệu là đối tượng được xét xóa nợ thuế truy thu theo Thông tư 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính thì đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng căn cứ điểm 2.1, Phần A – Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 và điểm 2 công văn 4028/BTC-TCHQ ngày 28/03/2006 của Bộ Tài chính để kiểm tra, đối chiếu, nếu doanh nghiệp đáp ứng được đầy đủ các điều kiện quy định tại các văn bản nêu trên thì xem xét giải quyết ân hạn thuế cho doanh nghiệp.

2) Theo giải trình của doanh nghiệp mặt hàng hương liệu nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 2676/NKD/KVII ngày 05/04/2001 Công ty đã nộp đủ thuế. Nhưng đến ngày 24/1/2006 Công ty mới nhận được quyết định điều chỉnh tăng thuế số 1762/QĐ ĐC và ngày 14/2/2006 lại nhận được tiếp thông báo phạt chậm nộp thuế lô hàng này (thời gian tính phạt chậm nộp được tính từ ngày 20/11/2001).

Để có cơ sở xem xét khiếu nại của doanh nghiệp, yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra lại và có báo cáo cụ thể việc xử lý truy thu đối với lô hàng trên gửi về Tổng cục Hải quan (Vụ kiểm tra thu thuế XNK) trước ngày 15/4/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng biết và thực hiện. Đề nghị Công ty Kinh doanh Thủy Hải sản thành phố Hồ Chí Minh làm việc trực tiếp với Cục Hải quan Hải Phòng để được xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1493/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc đề nghị xem xét ân hạn thuế và khiếu nại việc bất hợp lý về thời gian truy thu và phạt chậm nộp thuế đối với lô hàng hương liệu nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.154
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250