Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1492/CN-TĂCN kiểm tra Melamine trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi nhập khẩu do Cục Chăn nuôi ban hành

Số hiệu: 1492/CN-TĂCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Chăn nuôi Người ký: Nguyễn Xuân Dương
Ngày ban hành: 31/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHĂN NUÔI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1492/CN-TĂCN
V/v kiểm tra Melamine trong nguyên liệu và TĂCN nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Tổng Cục Hải quan
- Các Phòng phân tích Melamine trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi

 

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 3762/QĐ-BNN-CN ngày 28/11/2008 về việc quản lý chất Melamine trong thức ăn chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản và số 4015/QĐ-BNN-CN ngày 17/12/2008 về việc tạm thời chỉ định phòng thử nghiệm, phân tích chất Melamine trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Nhằm thống nhất các thủ tục kiểm tra Melamine và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, Cục Chăn nuôi đề nghị:

1. Tổng Cục Hải quan chỉ đạo các cơ quan Hải quan:

- Lấy mẫu xác suất kiểm tra Melamine của các loại nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi nhập khẩu thuộc nhóm có nguy cơ nhiễm Melamine, bao gồm: gluten các loại, bột cá, bột thịt, bột thịt xương, bột trứng, bột máu, sữa và các sản phẩm có chứa sữa từ 15% trở lên.

- Trong khi chờ kết quả phân tích, cho phép doanh nghiệp được làm thủ tục thông quan và niêm phong các lô hàng nhập khẩu; các doanh nghiệp nhập khẩu chỉ được phép sử dụng các lô hàng nhập khẩu trên khi có kết quả phân tích Melamine phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2. Các đơn vị phân tích tiếp nhận mẫu nguyên liệu thức ăn và thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tiến hành phân tích định tính Melamine trong thời gian ngắn nhất. Nếu kết quả âm tính với Melamine thì đơn vị phân tích thông báo ngay cho cơ quan Hải quan và doanh nghiệp bằng phiếu kết quả phân tích để làm thủ tục tiếp theo cho lô hàng nhập khẩu được phép sử dụng.

- Trong trường hợp kết quả là dương tính với Melamine, đơn vị phân tích tiếp tục phân tích định lượng Melamine theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT và trả lời kết quả phân tích trong thời gian ngắn nhất cho cơ quan Hải quan, doanh nghiệp có hướng xử lý.

- Trường hợp lô hàng nhập khẩu có kết quả phân tích hàm lượng Melamine lớn hơn 2,5mg/kg, yêu cầu các đơn vị phân tích và doanh nghiệp nhập khẩu báo cáo về Cục Chăn nuôi để phối hợp giải quyết.

3. Các doanh nghiệp nhập khẩu phải có văn bản cam kết với cơ quan Hải quan cửa khẩu về Melamine của các loại nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi nhập khẩu thuộc các nhóm sản phẩm nêu trên trước khi làm thủ tục tạm thông quan và phải chịu mọi trách nhiệm về chi phí phân tích và xử lý hàng hóa nếu có mức Melamine vượt ngưỡng 2,5mg/kg.

Cục Chăn nuôi rất mong nhận được sự phối hợp của các Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- TT Vũ Văn Tám (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Hiệp hội TĂCN;
- Lưu: VT, TACN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1492/CN-TĂCN kiểm tra Melamine trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi nhập khẩu do Cục Chăn nuôi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.137
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.97.16