Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1455/TĐC-ĐGPH hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng thép nhập khẩu do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Số hiệu: 1455/TĐC-ĐGPH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Người ký: Trần Văn Vinh
Ngày ban hành: 15/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1455/TĐC-ĐGPH
V/v Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng thép nhập khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố;
- Các Trung tâm Kỹ thuật TC ĐL CL 1, 2, 3

 

Theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, mặt hàng thép xây dựng nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 30/9/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn số 2458/BKHCN-TĐC hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng thép xây dựng nhập khẩu, trong đó quy định thép xây dựng nhập khẩu được kiểm tra về chất lượng theo căn cứ kiểm tra quy định tại Danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Do vậy, thép xây dựng nhập khẩu nêu tại mục 1 công văn số 2458/BKHCN-TĐC nói trên gồm:

- Thép tròn cán nóng và thép cốt bê tông cán nóng dùng trong xây dựng;

- Dây thép dự ứng lực làm cốt bê tông.

Căn cứ kiểm tra đối với thép tròn cán nóng và thép cốt bê tông cán nóng dùng trong xây dựng là các tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6283-1:97, TCVN 1765-75, TCVN 6285-97, TCVN 3104-79, TCVN 1651-85 và căn cứ kiểm tra đối với dây thép dự ứng lực làm cốt bê tông là các tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6284-2:1997 , TCVN 6284-5:1997 được quy định tại Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để các Chi cục và Trung tâm Kỹ thuật TC ĐL CL biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHCN (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan;
- Cục QLCLHH;
- Lưu: VT, ĐGPH.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1455/TĐC-ĐGPH hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng thép nhập khẩu do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.895
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.136.184